Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Професія бухгалтера

Професія бухгалтера є однією з найбільш давніх. Вона досить престижна в Україні та в інших державах світу. Слово «бухгал­тер» походить також з німецької мови і поєднує два слова: das Buch (книга) і halten (тримати). Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік, а й веде велику роботу з планування, контролю, аналізу, готує інформацію, яка сприймається менеджерами для прийняття управлінських рішень.

У ринкових умовах попит на бухгалтерські послуги збіль­шується, а вимоги до їх якості зростають.

Міжнародні стандарти обліку і нормативи бухгалтерської освіти та етики визначають вимоги до професії бухгалтера та її роль у діяльності підприємств.

В Україні здійснюється широка підготовка бухгалтерів у ВНЗ різних акредитацій, на курсах. На підприємстві бухгалтер має справу не тільки з веденням бухгалтерського обліку. Він бере ак­тивну участь у підготовці альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень.

Вимоги до професії бухгалтера на сьогодні зросли. Бухгалтер має забезпечити достовірне ведення бухгалтерського обліку, при­носити користь підприємству шляхом пропозицій з вибору кра­щих альтернативних управлінських рішень. Бухгалтер повинен боротися проти шахрайства. Це професія здібних і чесних людей.

Для обіймання посади бухгалтера ставляться відповідні вимо­ги. Міністерство праці та соціальної політики 28 грудня 2001 р. за­твердило вимоги до кваліфікаційних характеристик професій працівників бухгалтерського обліку. Так, для обіймання посади головного бухгалтера, начальника (завідувача) відділу (управ­ління) бухгалтерського обліку кваліфікаційними вимогами є: пов­на вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр» спеціаліст), післядипломна освіта в галузі управління; стаж бух­галтерської роботи за професіями керівників нижнього рівня: для магістра – не менше двох років, спеціаліста – не менше трьох років. Для завідувача сектору (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);  стаж бухгалтерської роботи для магістра   –   не   менше   двох років,   спеціаліста   –   не   менше трьох років.

Звичайно, для успішної роботи бухгалтером, окрім відповідної світи, потрібно мати нахил до бухгалтерської справи і велике бажання такої діяльності.

загрузка...