Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Регіональні ринки товарів і послуг

Тема 5. Західноєвропейський ринок товарів і послуг.

Взаємозалежність економік різних країн. Закінчення епохи розколу світу на два ворогуючих табори. Міжнародна економічна  інтеграція. Основна мета інтеграції. Передумови до інтеграції. Основні форми еволюції інтеграції. План Маршала. Два  основних напрямки нових форм  співробітництва Західній Європі. Етапи формування Європейського Союзу. Маастрихтський договір функціонування Європейського Союзу. Принцип субсидіарності. Ускладнюючі моменти європейської інтеграції.  Вступ нових членів до ЄС. Європейська  асоціація вільної торгівлі . Головна мета ЕАСТ. Основні торгівельні партнери країн ЄС. Роль Франції у світовому експорті та імпорті товарів і послуг. Зовнішня торгівля Великобританії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів та інших країн Західної Європи.

Тема 6. Формування ринку країн ЄС.

Основні торгівельні стосунки між країнами ЄС. Лідери країни експортери товарів .Основні експортні товари країн ЄС .Особливість  регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами. Країни імпортери товарів. Торгівля послугами. Взаємозв’язок  і торгівельні відносини між країнами ЄС: Європейською асоціацією вільної торгівлі, торгівельні відносини країн ЄС з Україною. Розвиток  внутрірегіональної торгівлі  товарами і послугами. Торгівля країн ЄС з основними кандидатами в члени ЄС. Органи, які регулюють зовнішню торгівлю країн ЄС. Експортні дотації.

Тема 7. Центральноєвропейський ринок товарів і послуг.

Припинення діяльності Ради Економічної Взаємодопомоги. Інтеграціональна «Вищерадська трійка» «Вищерадська четвірка» Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю ( СЕФТА).Мета створення. Умови приєднання до договору . Важливий принцип діяльності СЕФТА. Вільний характер торгівлі промисловими товарами в рамках СЕФТА. Складність в сільськогосподарському секторі. Міжнародна регіональна організація з участю європейських країн. Організація Чорноморського економічного співробітництва ( ОЧЕС). Основні цілі створення  ОЧЕС. Специфічні основи економічної співпраці в рамках ОЧЕС. Унікальність ОЧЕС . Пріоритетні галузі співробітництва. Організаційна структура ОЧЕС.

Тема 8. Африканські та арабські регіональні  ринки.

Значення африканського ринку в розвитку світової економіки. Основні причини початку розвитку інтеграційних процесів в Африці. Загально континентальний підхід до інтеграції. Угода про Африканське економічне співробітництво. Вища мета інтеграції . Економічне співтовариство держав у Західній Африці. (ЕКОВАС).Цілі створення. Принципи діяльності ЕКОВАС. Цілі Фонду співробітництво, компенсації і розвитку ЕКОВАС. Етапи розвитку інтеграційних процесів у регіоні. Організаційна структура ЕКОВАС. Значення угрупування ЕКОВАС. Митний і економічний союз країн Центральної Африки ТЕСЦА. Основні цілі створення. Економічне співробітництво країн Великих озер(СЕПГА) . Західно африканський економічний і валютний союз (УЕМОА). Мета створення . Союз арабського         .Магрибу. Мета організації. Рада зі співробітництва  арабських країн  Перської затоки. Головна її мета .Арабська зона вільної торгівлі (АФТА).Конференції з координації розвитку в Південній Африці (ККРПА).

Тема 9. Американські регіональні ринки.

Регіональний американо-канадський господарський комплекс. Угода про створення північноамериканської асоціації вільної торгівлі.(НАФТА). Обстановка, що склалася в світі поставила перед США завдання активізації інтеграційних процесів на своєму континенті. Мета створення НАФТА . Специфічність цього вільного ринку. Економічні  інтереси в НАФТА  кожної із трьох країн-учасниць. Програма НАФТА ( Макіладора) .Зобов’язання  Мексики у найближчі роки. Організаційна структура НАФТА. Створення окремого панамериканського торгівельного блоку довжиною від Аляски до Вогняної Землі. Загальний ринок Півдня Америки МЕРКОСУР. Регіональні ринки Латинської Америки.

Тема 10. Ринок товарів і послуг Північної Америки.

Торгівельний обіг між країнами блоку НАФТА. Економічні інтереси  в НАФТА США , Канади, Мексики. Вплив США через Мексику на весь латиноамериканський континент. Розвиток ринку робочої сили. Захист навколишнього природного середовища. Третій по тривалості період  прискореного росту ВВП товарами і послугами між США і Канадою. Два шляхи впливу регулювання прямих іноземних інвестицій .Прямі іноземні інвестиції в Канаду з третіх країн. Угода Канади з США про взаємну торгівлю автотранспортною технікою. Розширення інвестицій канадськими фірмами. Стратегія канадських експортів. Значення для Мексики програми «Макіладора» .Мексика і «велика трійка» латиноамериканських індустріальних лідерів. Спад економіки Мексики наприкінці 1994р. Розширення обсягу експорту Мексики . Національні митні тарифи. Методи вирішення суперечок між державами. Невдоволення рядом латиноамериканських країн північноамериканським інтеграційним угрупуванням.

Тема 11. Ринок товарів і послуг Південної Америки.

Етапи розвитку економічної інтеграції в південній Америці. Асунсьонський договір. Важкі умови створення торгівельної угоди по формуванню МЕРКОСУР. Спеціальні угоди про вирішення тарифних проблем. Товарообіг між країнами-членами МЕРКОСУР. Органи керування процесом інтеграції. Інвестиційна діяльність країн-учасниць МЕРКОСУР. Перспективи МЕРКРСУР. Теорія «периферійної  економіки». Принцип договірної спеціалізації. Латиноамериканська інтеграція (ЛАІ) і її групи . Мета ЛАІ. Члени організації. Вищі органи ЛАІ.

Карибський спільний ринок (КАРІКОМ). Угрупування КАРІКОМ. Субрегіональні відділення у межах КАРІКОМ.

Південноамериканська зона вільної торгівлі (САФТА). 4 груп угрупувань. П’ятий різновид регіоналізму . Особливості організації ЛАЕС. Мета організації ЛАЕС. Цілі  Адської  групи та Центральноамериканського спільного ринку  (ЦАСР).

Тема 12.Регіональні ринки країн Азії.

Інтеграційні процеси у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ( АТР). «Азіатський чотирикутник». Асоціація держав Південно-східної Азії (АСЕАН). Статутні цілі Бангкокської декларації. Вирішення надзвичайно важливих питань. Керівні органи АСЕАН. Зона вільної торгівлі АСЕН (АФТА). Основна мета зони вільної торгівлі. Головний інструмент реалізації ідеї створення зони вільної торгівлі. Угода про загальний преференційний тариф (УЕПТ). Створення ставок імпортних товарів. Організація керівництва процесами формування зони вільної торгівлі АСЕАН. Базова угода за схемою промислового співробітництва АСЕАН (АІКО). Цілі АІКО . Зона інвестицій АСЕАН (АІА). Пакет податкових пільг інвесторам «Ханойським планом дій» . Керівні органи зони інвестицій АСЕАН. Організація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Довгострокові цілі АТЕС . П’ята конференція у рамках АТЕС . Манільська 8 конференція АТЕС. Співробітництво АТЕС в галузі технології. Декларація про рамки лібералізації торгівлі та інвестицій . Пропозиції Японії. Розбіжності між країнами-учасницями щодо призначення АТЕС. Особливості АТЕС. Головним принципом ринкового господарювання країн АТР. Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК). Мета створення . Особливість СААРК. Рада тихоокеанського економічного співробітництва (РТЕС).Роль країн Німеччини ,Японії у розвитку принципу АТР. Значення економіки Китаю у розвитку Азіатського ринку.

Тема 13. Регіональні ринки праці.

Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа ,рушійні сили і етапи розвитку . Масштаби, форми, види міжнародної міграції. Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації «золотих комірців» і проблема «відливу умів». Роль НТР у розвитку міграції робочої сили. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародна міграція робочої сили і платіжні баланс країни. Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили ,головні регіони і центри міжнародного тяжіння і експорту. Міжнародні монополії і ринки праці. Форми і засоби експлуатації робочих емігрантів. Вплив міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці . Державне і міжнародне регулювання міграції. Міжнародна організація (МОП) її роль у вирішенні питання безробіття і захисту прав трудящих . Програма стимулювання еластичності ринку праці і забезпеченості зайнятості населення. Гнучкість ринку праці . Проблема трудової еміграції і ринку робочої сили і Україні.

Тема 14. Товарний ринок і ринок послуг країн СНД.

Оцінка передінтеграційної  ситуації в СНД. Етапи становлення ринку товарів і форми співробітництва між країнами – учасницями СНД. Дві тенденції взаємної торгівлі між країнами СНД. Експорт країн СНД. Зовнішньоторгівельний обіг країн СНД. Створення таможного союзу . Таможні тарифи. Вищі органи Співдружності. Роль приватного підприємництва у роздрібному товарообігу. Значення іноземних інвестицій. Розвиток сфери послуг. Створення самостійних валютних систем. Структура експорту країн Співдружності. Конкурентоспроможність товарів країн СНД на світовому ринку. Рівні розвитку інтеграційних процесів у СНД. Зони вільної торгівлі у рамках СНД. Формування митного союзу.

Тема 15. Участь України в регіональних ринках.

Фактори первинного характеру, які визначають торгівельний профіль України. Розвиток харчової промисловості. Вторинний фактор участі України в системі міжнародної торгівлі. Товарна структура зовнішньої торгівлі . Основні напрями позитивного впливу на результативність у світовій і регіональній товарній торгівлі . Основні внутрішні і зовнішні передумови інтеграції України у світові економічні структури . Основні елементи зовнішньоекономічної політики України. Вступ України в СОТ. Регіональні торгівельні відносини з країнами СНД. Прикордонна торгівля України.

загрузка...