Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Роль бюджету у фінансовому забезпеченні економічного і соціального розвитку країни.

Бюджет – самостійна економічна категорія, яка є частиною фінансів і  характеризується тими ж самими ознаками, але одночасно має свої особливості, які відрізняють її від інших сфер і ланок фінансових відносин.

Бюджет держави є дуже складним і багатогранним явищем у суспільстві, його розглядають з трьох сторін:

Як економічна категорія бюджет являє собою сукупність економічних відносин між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами з іншого боку з приводу розподілу і перерозподілу ВВП з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначених для забезпечення виконання державою своїх функцій.

Правова категорія пов»язана з його законодавчим регулюванням як у сфері бюджетних взаємовідносин так і в сфері складання та виконання його як фінансового плану. Бюджет виступає документом в якому подається розпис доходів і видатків, що затверджуються в формі закону. Як фінансовий план він відіграє дуже важливу роль в діяльності держави. Це документ, що спрямовує фінансову діяльність держави, робить її конкретною і фінансово забезпеченою.

3а  матеріальним змістом, бюджет являє собою централізований грошовий фонд держави. Обсяг бюджету характеризує річну суму коштів, що проходить через цей фонд. Він перебуває в постійному русі. Практично щоденно до нього надходять кошти і проводиться фінансування видатків.

Виходячи зі сказаного, можна дійти висновку, що необхідна чітко налагоджена система управління бюджетом з метою забезпечення своєчасного і повного надходження доходів та раціонального і ефективного використання його коштів.

загрузка...