Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Роль спеціаліста бухгалтерсько – економічної служби в ефективному використанні машинно-тракторного парку

З кожним роком зростає потреба господарства в сільсько­господарських машинах та іншій техніці. Наростаючий потік техніки нових поколінь створено умови для докорінного переозброєння народного господарства, зростання його ефективності.

Наприклад, застосування нових комбайнів “Славутич”, “Лан” та інших, як показують розрахунки, дасть змогу значно скоротити парк зернозбиральних машин, зменшити втрати зерна під час збирання. Для ефективного використання машинно-тракторного парку у господарстві існує економічна служба, однією з діючих осіб є економіст.

Спеціаліст економічної служби - це організатор і керівник всієї економічної служби в господарстві, несе відповідальність за складання перспективних та річних виробничо-фінансових планів, річних і квартальних звітів про господарсько-фінансову діяльність, за здійснення контролю виконання планів і аналізу розвитку сільськогосподарського виробництва. В умовах інтенсифікації         сільськогосподарського         виробництва

підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку, спеціаліст економічної служби, набуває першорядного значення.

Основними шляхами здійснення інтенсифікації с\г виробництва є раціональна організація парку тобто відповідальність кількісного і марочного складу технічних засобів, найбільш доцільний розподіл робіт між тракторами і комбайнами різних марок. Велику роль в цьому відіграє спеціаліст економічної служби.

Він повинен керуватись слідуючим правилом: “Щоб кількість машин кожного виду чи марки була найменшою але достатньою для виконання робіт у кращі агрономічні та агротехнічні строки при мінімальних затратах праці і коштів.” Економічна ефективність використання технічних засобів зростає в зв’язку з удосконаленням форм організації праці і виробництва.

Потреба в техніці новина задовольнятися в оптимальних роз­мірах, її надлишок веде до зростання амортизаційних відрахувань і затрат на обслуговування і зберігання машин, а недостаток – до порушення строків виконання робіт, втратам продукції, зниженню продуктивності праці, зростає собівартість продукції.

Головне завдання спеціаліста економічної служби раціонально розрахувати і зекономити всі технічні ресурси у господарстві, знайти резерви для того, щоб покрити затрати, які несе господарство. Впровадити шляхи підвищення ефективності використання різних видів техніки, наприклад, дотримання нормативної швидкості руху відповідно до стану шляхів, виду та класу вантажів, а також ефективно використовувати пальне для технічних потреб. Важливе значення має економія пального та мастильних матеріалів.

Машинно-тракторний парк відіграє важливу роль у в-ві продукції.

Спеціаліст економічної служби повинен розрахувати затрати пального для машинно-тракторного парку. До пального і мастильних матеріалів відносять: бензин, дизельне паливо, мазут і т. д. Розрахунки проводяться з урахуванням норм виробітку та витрат палива на довжину гону на різні види машин і тракторів.

Рекомендовані норми витрат палива передбачають раціональне використання робочого часу, оптимальний склад машинно-тракторних агрегатів і ефективні режими роботи тракторів та самохідних сільськогосподарських машин. На основі наведених норм поряд з визначенням змінного завдання і суми оплати праці господарства можуть визначити обсяг робіт в цілому, по кожній операції згідно з технологічними картами на вирощування культур, фонд заробітної плати, ю лькість і склад засобів механізації по марках машин, необхідних для своєчасного виконання с\г робіт, кількість палива, чисельність механізаторів і т. д.

Спеціаліст економічної служби повинен також правильно розрахувати кількість капітальних і поточних ремонтів машин і тракторів, кількість запасних частин для с\г машин. Також потрібно знати, яку с\г машину доцільно використовувати при певних операціях в полі чи в іншій сфері діяльності сільського господарства.

Спеціаліст економічної служби повинен також враховувати нові досягнення в галузі сільського господарства машино­будування. Враховувати можливість впровадження нових технологій.

Для того, щоб спланувати машинно-тракторний парк, потрібно: враховувати показники сезонного виробітку агрегатів, вести облік сумарного виробітку тракторів, визначати потребу в поставках та обсягах тракторних робіт в умовних гектарах.

При розрахунках оплати праці працівників машинно-тракторного парку основну увагу зосереджують на підвищенні рівня механізації виробничих процесів, впровадження  досягнень науки і техніки. З цією метою спеціаліст економічної служби повинен визначити та уточнювати комплекси машин і обладнання відповідно до способу утримання машин, виявляти потребу в новому обладнанні.

Спеціаліст економічної служби господарства займається плануванням і розрахунком затрат на виробництво продукції, регулюванням цих витрат. Адже машинно-тракторний парк являється однією із складових частин с\г підприємства, що забезпечує стабільне функціонування його галузей і господарства в цілому. Тому роль спеціаліста економічної служби в ефективному використанні машинно-тракторного парку дуже значна і важлива. Без розрахунків не зможе повноцінно функціонувати все господарство.

загрузка...