Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Розділ 1. Навчальний план з дисципліни „Світовий ринок товарів та послуг” для спеціальності „Товарознавства”

Лекцій – 18 год.,

Семінарів – 18 год., ІРС – 26 год., СРС – 42 год., ПМК – 4 год., Всього – 108 год..

Розділ № п/п Теми Кількість годин
лекції семінари ІРС СРС ПМК
Розділ 1. Суть і середовище розвитку СРТП Модуль 1
1 Предмет, метод і завдання курсу СРТП 2 2
2 Світовий товарний ринок, суттєвість і структура. 2 2
3 Кон’юнктура та ціноутворення на СРТП 2 2
4 Конкуренція та конкурентоздатність товару на СР 2
Розділ 2. Регіональні ринки товарів та послуг 5 Західноєвропейський ринок товарів та послуг 2 2
6 Формування ринку країн ЄС 2 2
7 Центральноєвропейський ринок товарів та послуг 2
8 Африканські та арабські регіональні ринки 2
9 Американські регіональні ринки 2
10 Ринок товарів та послуг Північної Америки 2
11 Ринки товарів та послуг Південної Америки 2
12 Регіональні ринки країн Азії 2
13 Регіональні ринки праці 2 2
14 Товарні ринки і ринки послуг країн СНД 2
15 Участь України в регіональних ринках 2 2
Всього по модулю 1 12 10 10 12 2
Розділ 3. Форми світових ринків за специфікою предмета торгівлі Модуль 2
16 Світовий ринок сировинних товарів 2 2
17 Світовий ринок товарів широкого вжитку 2 2
18 СР машино-технічною продукцією 2
19 СР паливо-енергетичних товарів 2 2
20 СР чорних металів 2
21 СР продукції кольорових металів 2
22 СР дорогоцінних металів 2
23 Світовий ринок діамантів 2
24 Світовий ринок хімічних виробів 2
25 Світовий ринок лісових товарів 2
26 СР товарів тривалого користування 2
27 СР продовольчих товарів 2 2
Розділ 4. Сучасні тенденції розвитку СР послуг 28 Напрями розвитку СР послуг 2 2
29 Світовий ринок транспортних послуг 2 2
30 Ринок міжнародних туристичних послуг 2
31 Світовий ринок страхових послуг 2
32 Світовий ринок інформаційних послуг 2
33 СР рекламних послуг 2
34 СР освітніх послуг 2
35 СР фінансових послуг 4
36 Інтелектуальні та інжинірингові послуги 2
37 Розвиток ринку послуг в Україні 2
Всього по модулю 2 6 8 16 30 2
Разом 18 18 26 42 4

загрузка...