Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

РОЗПОДІЛ ГОДИН НА ЛЕКЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Назва розділу та теми

5. 050111 „Бухгалтерський облік”
Лекції Практичні Самостійне вивчення
1 2 3 4
Модуль1.Технологія виробництва продукції рослинництва

Т1. Вступ. Теоретичні основи сучасного землеробства і тваринництва1 2 - -
Т.2. Грунти та їх родючість 2 - -
Т.3. Зональні системи землеробства та сівозміни - 2 -
Т.4. Обробіток грутну 2 - -
Т.5. Добрива та їх застосування 2 2 -
Т.6. Бур’яни та заходи боротьби з ними - 2 -
Модуль 2
Т.7. Насіння і сівба 2 2 -
Т.8. Принципи програмування врожаю сільськогосподарських культур - 2 -
Т.9. Прогресивні технології вирощування сільськогосподарських культур 2 6 1
Т.10. Лучне кормовиробництво - - -
Т.11. Основи овочівництва 1 1 -
Т.12. Основи плодівництва 1 1 -
Модуль 4. Біологічні особливості та основи годівлі с/г тварин
Т.13. Основи розведення сільськогосподарських тварин 2 2 -
Т.14. Основи годівлі сільськогосподарських тварин та оцінка поживності кормів 2 2 -
Т.15. Породи, продуктивність і відтворення поголів’я великої рогатої худоби - 2 1
Модуль 5 Технологія виробництва продукції тваринництва
Т.16. Технологія виробництва молока 2 2 -
Т.17. Технологія виробництва яловичини 2 2 -
Т.18. Технологія виробництва свинини 2 2 -
Т.19. Технологія виробництва продукції вівчарства - - 1
Т.20. Технологія виробництва продукції птахівництва 2 2 -
Т.21. Основи зоогігієни сільськогосподарських тварин - - -
Модуль 6 Основи механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва

Т.22. Енергетика та агротехнічні основи використання її в сільському господарстві 2 2 -
Т.23. Комплекс машин для вирощування і збирання зернових і зернобобових культур 2 2 -
Т.24. Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи і соняшнику 1 1 -
Т.25. Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання цукрових і кормових буряків 1 1 -
Т.26. Машини для вирощування і збирання картоплі та овочів - 2 1
Т.27. Машини для збирання і заготівлі кормів - - 1
Т.28. Система машин з меліорації земель та протиерозійних заходів - - -
Т.29. Механізація і автоматизація виробничих процесів у тваринництві 2 2 -
Разом: 34 42 5

РОЗГЛЯНУТО цикловою комісією

товарознавчо-технологічних дисциплін

Протокол № ____ від _______

Голова циклової комісії

Іщенко Л. М.

„____”  ______2006 р.

загрузка...