Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Самостійна робота студентів

Тема 1.Світовий товарний ринок ,суттєвість і структура

1)Поняття товарної структури світового ринку

2)Міжнародний поділ праці у виробництві експортних товарних ресурсів

3)Товарна структура світового товарообігу непродовольчих товарів

4)Регіональні експортно-імпортні потоки непродовольчих товарів

5)Проблеми виробництва конкурентоспроможних непродовольчих товарів для виходу України на світовий ринок

Тема 2.Конкуренція і конкурентоздатність товару на світовому ринку

1)Види конкурентної боротьби на світових ринках

2)Цінова конкуренція

3)Методи ведення монополістичної конкуренції

4)Умови конкурентоздатності товару

5)Завдання антимонопольного комітету

Тема 3.Формування ринку країн ЄС

1)Значення ринку країн ЄС в світовому розвитку

2)Фактори, тенденції розвитку ринку країн ЄС

3)Товарообіг між країнами ЄС

4)товарна структура торгівлі країн ЄС

5)Розвиток торгівельних відносин України з ЄС

Тема 4.Центральноєвропейський ринок товарів і послуг

1) «Вишеградська трійка» СЕФТА

2)Реорганізація СЕФТА

3)Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю

4)Мета створення Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС)

Тема 5.Ринок товарів і послуг Північної Америки

1)Передумови створення блоку НАФТА

2)Економічні інтереси країн блоку НАФТА

3)Торгівельний обіг між країнами НАФТА

4)Національні митні тарифи

5.Методи вирішення суперечок між державами НАФТА

Тема 6.Регіональні ринки Південно-Східної Азії

1)Інтеграційні процеси у Азіатсько-Тохоокеанському регіоні(АТР)

2)Асоціація держав Південно-Східної Азії(АСЕАН)

3)Зона вільної торгівлі АСЕАН(АФТА)

4)Угода про загальний ефективний преференційний тариф(УЕПТ)

5)Угода промислового співробітництва АСЕАН (АІКО)

6)Зона інвестицій АСЕАН (АІА)

Тема 7.Участь України в регіональних ринках

1)Розвиток експортного виробництва товарів в Україні

2)Торгівельні зв’язки України з регіонами світу

3)Експортно- імпортні операції України з обє’днаннями країн в блоки, союзи, вільні торгівельні зони, митні союзи

4)Шляхи вирішення розвитку ринку товарів і послуг в Україні

Тема 8.Світовий ринок паливно-енергетичних товарів

1)Основні регіони виробництва паливно-енергетичних товарів

2)Світова торгівля паливно-енергетичними товарами

а)вугілля

б)нафта

в)природний газ

г)уран

3)Формування цін на паливно-енергетичні товари

4)Самозабезпечення України енергетичними носіями

Тема 9.Світоівий ринок чорних металів

1)Залежність металургії від енергоносіїв

2)Найбільші виробники сталі

3)Зовнішня торгівля прокатом

4)Товарна структура виробами чорної металургії

5)Ціноутворення і динаміка світових цінна товари чорної металургії

6)Україна на світовому ринку чорних металів

Тема 10.Світовий ринок продукції кольорової металургії

1)Розміщення підприємств чорної металургії

2)Головні споживачі чорних металів

3)Торгівля алюмінієм, оловом, свинцем, цинком

4)Формування світових цін на товари кольорової металургії

Тема 11.Світовий ринок дорогоцінних металів

1)Географія основних запасів золота

2)золоті аукціони

3)Світовий ринок срібла

4)Світовий ринок платинової руди

5)Світові ціни на дорогоцінні метали

Тема 12.Світовий ринок хімічних виробів

1)Особливості сучасної хімічної промисловості

2)Структурні зміни у світовій торгівлі хімічними товарами

3)Характеристика галузевих ринків хімічних товарів

4)Аналіз кон’юнктури світових цін на хімічні товари

5)Участь України у світовому ринку хімічних товарів

Тема 13.Світовий ринок лісових товарів

1)Міжнародна спеціалізація у виробництві лісових товарів

2)Структурні зміни у торгівлі пиломатеріалами

3)Монополізація торгівлі лісовими товарами

4)Аналіз світових цін на лісові товари

5)Участь України у світовій торгівлі лісовими товарами

Тема 14.Світовий ринок продовольчих товарів

1)Значення світового ринку продовольчих товарів у розв’язанні глобальної продовольчої проблеми

2)Основні виробники експортних продовольчих товарів

3)Товарна структура світового товарообігу продовольчих товарів

4)Ціноутворення на світовому ринку на продовольчі товари

5)Географічні напрямки експорту та імпорту продовольчих товарів

6)Удосконалення торгівлі продовольчими товарами України на світовому ринку

Тема 15.Світовий ринок транспортних послуг

1)Особливості розвитку світового фрахтового ринку

2)Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю

3)Специфічні характеристики видів транспорту

4)Кон’юнктура світових цін на транспортні послуги

5)Участь України у транспортних перевезеннях товару

Тема 16.Світовий ринок інформаційних послуг

1)Основні поняття ринку інформаційних послуг

2)Форми інформації

3)основні країни світового ринку інформаційних послуг

4)особливості функціонування світового інформаційного ринку

5)Участь України у світовому ринку інформаційних послуг

Тема 17.Світовий ринок освітніх послуг

1)Формування ринку освітніх послуг

2)Освітні послуги «платні» і «безкоштовні»

3)Реклама на ринку освітніх послуг

4)Участь України у світовому ринку освітніх послуг

Тема 18.Світовий ринок фінансових послуг

1)Особливості функціонування ринку міжнародних фінансових послуг

2)Види фінансових послуг

3)Формування досконалого ринку фінансових послуг

4)Комерційні банки і надання фінансових послуг

5)Лізинг як різновид фінансових послуг

6)Схема лізингової угоди

7)Участь України у світовому ринку фінансових послуг

Тема 19.Інжинірингові послуги

1)Формування ринку інжинірингових послуг

2)Групи інжинірингових послуг

3)Консалтинг

4)Особливості договору на консультативний інжиніринг

5)Основні методи розрахунку за надані інженерно-консультативні послуги

6)Етапи інжинірингового циклу

7)Основні учасники інжинірингових послуг

8)Розвиток консультативних послуг в Україні

Тема 20.Розвиток ринку послуг в Україні

1)Формування індустрії послуг в Україні

2)Складові транспортної системи в Україні

3)Транспортно економічні райони України

4)Особливості українського ринку туристичних послуг

5)Роль послуг у сфері консалтингу

6)Методи забезпечення інформаційних послуг в Україні

7)Діяльність іноземних фірм в Україні по наданню консалтингових послуг

загрузка...