Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Шляхи і резерви зниження собівартості продукції.

При обґрунтуванні шляхів зниження собівартості с.г. продукції насамперед потрібно пам’ятати, що з підвищенням урожайності культур і продуктивності тварин знижується собівартість. Отже, фактори, що зумовлюють таке підвищення, можна розглядати як фактори зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

Серед них особливе значення мають:

  • використання інноваційних технологій виробництва;
  • покращення родючості землі;
  • впровадження  кращих сортів с.г культур і порід тварин;
  • дотримання зоотехнічних вимог при складанні раціонів, щодо збалансованості протеїном, мінеральними речовинами, іншими поживними компонентами;
  • удосконалення галузевої структури підприємств з орієнтацією на вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва.

Важливим фактором зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності праці на основі комплексної механізації, автоматизації виробництва та раціональної побудови організаційної структури

Необхідно також забезпечити ефективніше використання машинно-тракторного парку, транспортних засобів, живої тяглової сили. Це дасть змогу скоротити потреби в них до раціонального рівня, зменшити витрати на амортизацію та ремонти, а через це здешевити виробництво продукції.

Істотного зниження собівартості продукції можна досягти завдяки вдосконаленню системи управління виробництвом та впровадженню наукової організації праці.

загрузка...