Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Система і способи утримання при відгодівлі молодняку.

Залежно від зональних і господарських умов застосовують:

- стій­лову;

- стійлово-вигульну;

- стійлово-пасовищну системи утримання молодняку.

Першу використовують на комплексах і в господар­ствах, в яких зосереджене значне поголів’я. Там, де його кількість невелика, найефективніша стійлово-вигульна система, що передба­чає утримання тварин у приміщеннях і на вигульно-кормових май­данчиках. У господарствах із природними луками і культурними пасовищами можна використовувати стійлово-пасовищну систему утримання. В такому випадку у стійловий період тварини знахо­дяться в приміщенні, а влітку — на пасовищах або цілодобово прив’язані на довгих ланцюгових прив’язях.

Молодняк на м’ясо утримують прив’язко і безприв’язно.

Прив’яз­ний спосіб застосовують в умовах традиційної технології, на неве­ликих фермах, у відгодівельних і фермерських господарствах. Мо­лодняк розміщують у стійлах, обладнаних годівницями, автонапу­валками і ланцюговими або хомутовими прив’язами.

Залежноно від прийнятої технології безприв’язний спосіб має такі модифікації:

– безприв’язний на глибокій підстилці в закритих приміщеннях чи на відкритих майданчиках із навісами;

– безприв’язно-боксовий з суцільною або щілинною підлогою;

– безприв’язний у стан­ках чи клітках із суцільною або щілинною підлогою. Він передбачає , утримання тварин групами.

Найпрогресивніший спосіб при вирощуванні молодняку на м’ясо — безприв’язне утримання, що дає можливість розмістити у приміщенні на 30 – 50 % тварин більше і довести навантаження на одного оператора до 1000 голів, механізувати процеси роздавання кормів та видалення гною.

☻ Економічно вигідне безприв’язно-боксове утримання, яке поєднує в собі елементи прив’язного (наявність індивідуальних місць для відпочинку) та безприв’язного (вільне переміщення тварин) утримання. Розмір боксів визначається віком тварин.

Вони можуть бути відділені від місць годівлі чи примикати до них (комбібокси). Між боксами й годівницею або між двома рядами боксів розташова­ний гнойовий прохід із суцільною чи щілинною підлогою.

☻ Утримання молодняку в закритих приміщеннях сприяє підви­щенню його продуктивності та зниженню витрат кормів, а вирощу­вання на глибокій підстилці або вигульних майданчиках знижує вартість головомісця, енергоємність і дає можливість підвищити на­вантаження на одного працюючого.

До недоліків прив’язного способу утримання м’ясної худоби слід віднести великі витрати на приміщення та їх обладнання, які дуже часто не окупаються одержаною продукцією. Прив’язне утримання та відсутність активного моціону викликають гіподинамію, зниження відтворної функції, заплідненості корів, життєдіяльності телят, виникнення післяродових ускладнень. Крім того, за умов вільного доступу телят до корів, що практикується у м’ясному скотарстві, необхідно призначати чергового скотаря для регулювання цього процесу.

загрузка...