Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Система оподаткування в Україні

Розглядаючи дане питання, студенти повинні знати поняття податкової системи, як діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері встановлення та збирання податків і зборів, яка регулюється через визначення платників податків та інших обов’язкових платежів, об’єктів оподаткування і ставок податків, основних принципів надання пільг і звільнень від оподаткування.

Важливо відрізняти поняття системи оподаткування від податкової системи.

Система оподаткування – це сукупність податків, що сплачуються до бюджетів і державних цільових фондів у встановленому законами України порядку, а також права, обов’язки та відповідальність платників. Кожна держава встановлює власну систему оподаткування.

Студенти повинні знати, що податок – це обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або до державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку і на умовах, визначених законодавством. Окремо слід розглянути поняття державних цільових фондів, як фондів , що створені відповідно до законодавства України і формуються за рахунок визначених нормативно – правовими актами податків та зборів.

Слід також зупинитись на ознаках податків, таких як примусовість, обов’язковість, безоплатність, безумовність, нецільовий характер, безповоротність та ін. Важливо знати і функції податків: фіскальну, контрольну, розподільчу, регулювальну.

Характеризуючи систему податків, студентам слід пам’ятати, що на основі норм Закону України «Про систему оподаткування» є наступні групи податків: 1) залежно від органу, який стягує податок: а) державні, б) місцеві; 2) залежно від платника: а) податок з юридичних осіб, б) податок із фізичних осіб, в) змішані; 3) за методом стягнення: а) прямі, б) непрямі; 4) за економічним змістом об’єкта оподаткування: а) податки на доходи, б) податки на майно; 5) залежно від спрямування податків: а) податки до Державного бюджету, б) податки до місцевих бюджетів, в) пропорційні податки; 6) за співвідношенням між ставкою податку та величиною доходу: а) прогресивні податки, б) регресивні, в) пропорційні; 7) за порядком використання: а0 загальні податки, б) спеціальні(цільові).

Платниками податку є фізичні та юридичні особи. Слід пам’ятати, що фізичні особи поділяються на: а) резидентів – фізичних осіб, які проживають в Україні і отримують доходи як з території України, так і іноземні; б) нерезидентів – фізичних осіб, що не проживають в Україні, але отримують доходи з джерелом їх походження з України.

Студентам слід знати, що оподаткуванню підлягають: заробітна плата, винагороди, авторські винагороди, сума подарунків, страхових виплат, доходи від оренди, відсотки, дивіденди, виграші, спадкове майно; не включаються до складу оподатковуваного доходу усі види соціальної допомоги і пенсії, державні премії і стипендії, аліменти та ін.

Ставка податку на доходи з фізичних осіб складає 15%. З 2004 року по 2006 – 13%. Окремо слід охарактеризувати земельний податок. Керуючись Земельним кодексом України та Законом України «Про плату за землю» студенти повинні дати визначення земельного податку, як обов’язкового платежу, що сплачується землевласниками і землекористувачами незалежно від результатів їх господарської діяльності, у місцеві бюджети за визначеними законом ставками у встановлені терміни. При цьому визначати, хто є суб’єктами податку,  що є об’єктом оподаткування та хто звільняється від сплати цього податку.

загрузка...