Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Система та повноваження державних органів за Конституцією України (2 год.)

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Склад Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради України. Правовий статус народного депутата України.

Конституційний статус Президента України. Повноваження Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Порядок формування і повноваження Кабінету Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади України. Місцеве самоврядування в Україні.

Судова влада України. Склад, порядок обрання і повноваження Конституційного Суду України. Суди загальної юрисдикції – територіальні і спеціальні. Конституційні засади їх організації та діяльності.

Конституційний статус прокурора України.

Семінарське заняття №2. „Конституційне право” (2 год.)

Питання семінарського заняття:

1. Конституційне право – провідна галузь права України.

2. Конституція України, як основний закон держави.

3. Конституційно – правовий статус людини і громадянина в Україні.

4. Основні поняття громадянства України.

5. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні.

6. Президент України – глава держави.

  1. Кабінет Міністрів України та місцеве самоврядування в Україні.
  2. Виборче право України.

Самостійна робота по темі 2. 2. „Система та повноваження державних органів за Конституцією України” (4 год.)

Вивчити конспект, звернути увагу в підручнику на такі питання:

1. Склад, повноваження, законотворчий процес Верховної Ради України.

2. Припинення повноважень Президента України.

3. Порядок організації роботи Адміністрації Президента.

4.Основні напрями діяльності органів державної і виконавчої влади.

5. Функції Конституційного суду та судів загальної юрисдикції.

загрузка...