Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Система ведення господарства. Організація земельної території сільськогосподарських підприємств

Поняття й економічний зміст системи ведення господарства. Класифікація систем ведення господарства. Основні вимоги до раціональної системи вдосконалення господарства. Організаційно-економічне обґрунтування системи ведення господарства. Система рослинництва, і взаємозв’язок її технологічних і організаційно-економічних заходів. Система землеробства та її складові ланки. Організаційно-економічна оцінка сівозмін. Система тваринництва, її елементи й організаційно-економічна оцінка. Основні системи тваринництва, їх характеристика. Організація відтворення стада. Організаційно-економічне обґрунтування структури й обороту стада. Організація земельної території сільськогосподарських підприємств. Склад і використання земельних угідь. Урахування особливостей земельних угідь під час організації земельної території. Організація обліку земель і контролю за їх використанням. Поняття про землеустрій, його структура. Землевпорядні роботи зонального, міжгосподарського і внутрішньогосподарського масштабу. Зміст внутрішньогосподарського землеустрою: розміщення земельних масивів виробничих підрозділів і господарських центрів; організація системи сівозмін, розміщення польових доріг, полезахисних насаджень тощо. Діяльність    сільськогосподарських,    підприємств    на    нових технічних, технологічних, економічних і організаційних принципах . відповідно до екологічних норм.

загрузка...