Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Система засобів маркетингу та їх структура.

Система засобів маркетингу – сукупність прийомів та методів, конкретний інструментарій, який використовується фірмою для досягнення поставленої мети, вирішення відповідних завдань. До неї належать прийоми та методи планування продукції, визначення цін, використання товарних знаків, виробничих марок, фірмової упаковки, розподілу, встановлення особистих контактів, рекламування, стимулювання збуту, поліпшення обслуговування клієнтів, аналізу маркетингової діяльності.

З кінця 50-х рр. система засобів маркетингу визначається як «маркетингова суміш». В кінці 70-х рр. можливі елементи цієї суміші були об’єднані в чотири групи ( концепція «4Р» – від початкової букви англійської назви кожного елемента), в тому числі product ( товар), place ( місце), promotion ( просування) і price ( ціна). Головний елемент цієї суміші це товар. Основними інструментами маркетингової діяльності фірми є його якість, різноманітність, зовнішній вигляд, властивості, товарні знаки, упаковка, габарити, сервіс, гарантії, можливості повернення покупцем тощо. Головним у створенні товару є знаходження та реалізація переваг для споживачів у широкому діапазоні – від упаковки до екологічної безпеки. В ідеалі товар фірми має бути унікальним для ринку.

Розподіл – це насамперед вибір раціональних каналів збуту продукції фірми. Саме вони мають зв’язувати фірму з ринком, надавати можливість реалізації її продукції. Крім того, цей блок системи засобів маркетингу потребує належних прийомів та методів створення збутового апарату, підготовки торговельних працівників, розміщення товарів у відповідних торгівельних закладах, формування в кожному з них відповідного асортименту та номенклатури продукції, накопичення необхідних і достатніх її запасів, організації транспортування, зберігання тощо.

Просування має на меті створення інформаційного взаємозв’язку фірми зі своїм цільовим ринком. Основними інструментами є реклама, стимулювання, пропаганда, стимулювання збуту та персональний продаж.

Ціноутворення полягає у підходах та методах визначення прейскурантних цін, знижок, умов платежів та кредитування покупців, управління ними.

В останні роки ця концепція доповнилась ще кількома «Р», в тому числі people ( люди), personal selling (персональний продаж), paskage (упаковка). Найважливішої складовою маркетингової суміші є люди. З погляду маркетингу їх можна розділити на три категорії: персонал фірми, роздрібні (оптові) торговці та споживачі (покупці).

Успіх будь-якої фірми, величина отримуваних прибутків чи обсяг ринку, на який вона поширює свій вплив, напряму залежать від професіоналізму її персоналу. Тому фірма, наймаючи на роботу фахівців, мусить ретельно ставитись до їх відбору, достойно оплачувати працю, давати можливість будувати кар’єру, виховувати лояльність до фірми, використовувати працівників за призначенням, заохочувати до творчого пошуку нових ідей і рішень.

Роздрібні (оптові) торговці – це підприємці окремого самостійного різновиду  бізнесу з власними намірами і цілями. Від їх діяльності, особливо тоді, коли саме на них орієнтується фірма, залежить її успіх. Тому треба знати як працює торгівля, чим конкретно зайняті її працівники, які функції вони виконують, якими методами користуються.

Споживачі – це основний суб’єкт уваги в стратегії і тактиці маркетингу, це суб’єкти цільового ринку фірми. Саме тому необхідне детальне вивчення їх доходів, способу життя, звичок, цінностей, симпатій і антипатій, схильності до вкладання угод, до збільшення покупок тощо. Внаслідок такого вивчення ринок постає перед фірмою не у вигляді аморфної маси, а у вигляді системи, де чітко визначені запити і побажання споживачів.

Кожна фірма мусить мати свою структуру маркетингу, тобто чітке поєднання елементів (системи засобів), які використовуються для досягнення поставленої мети, задоволення потреб цільового ринку.

На підприємстві має бути налагоджена система збирання інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі. Зміни в макрооточенні підприємство контролювати не в змозі, воно адаптується до них. Зміни в мікрооточенні підприємство використовує на свою користь.

загрузка...