Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Склад та будова грунту

Гранулометричний склад — це відносний вміст механічних елементів (фракцій) різних розмірів у фунті.

Будова грунту — це співвідношення об’ємів твердої фази грунту і проміжками різних розмірів (пористістю). Вона значною мірою залежить від гранулометричного складу, вмісту гумусу, структури і складання (взаємного розташування грун­тових частинок) грунту. Характеризується будова грунту об’ємною масою і пористістю.

Рослини однаковою мірою негативно реагують як на над­мірне розпушування, так і ущільнення грунту. У дуже ущільне­ному грунті затруднюється ріст коренів, погіршується постачання водою і повітрям. Надмірна розпушеність грунту збільшує випаровування грунтової вологи, посилює розкладання орга­нічних речовин і вимивання утворених при цьому рухомих поживних речовин у глибші шари. У надмірно розпушеному  грунті насіння під час сівби потрапляє на різну глибину, при ньому не створюється належний контакт між насінням і грунтом, внаслідок чого воно повільно проростає. Сходи з’являються ослаблені і недружні, а продуктивність рослин знижується.

Важливим показником будови грунту є пористість грунту та співвідношення об’ємів різних за розміром пор. Пористість сумарний об’єм усіх пор, виражений у відсотках до загального об’єму ґрунту.

загрузка...