Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Склад та облік довгострокових активів(необоротних активів)

План.

1. Економічний зміст необоротних активів

2. Класифікація основних засобів

3. Оцінка основних засобів

4. Облік переоцінки основних засобів

5. Облік наявності та надходження основних засобів

6. Облік інших необоротних матеріальних активів

7. Синтетичний облік основних засобів

8. Облік амортизації основних засобів

9. Облік витрат на ремонт основних засобів.

10. Облік вибуття основних засобів.

11. Інвентаризація основних засобів

12. Облік нематеріальних активів

12.1. Склад нематеріальних активів і завдання їх обліку

12.2. Облік надходження і наявності нематеріальних активів

12.4. Облік вибуття нематеріальних активів

13. Облік оренди.

13.1. Суть орендних відносин

13.2. Облік операційної оренди

13.3. Облік фінансової оренди

13.4. Оренда землі

загрузка...