Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Складові процесу маркетингу.

Оскільки маркетинг орієнтований на задоволення потреб споживачів, то маркетингова діяльність завжди починається з комплексного дослідження ринку. У ході дослідження вивчають поведінку споживачів, їх смаки і потреби, споживчі переваги, мотиви, які спонукають їх приймати рішення щодо купівлі товару. Глибоке розуміння поведінки споживачів дає маркетологам змогу задовольняти їх потреби краще, ніж це роблять конкуренти. Дослідження ринку також передбачає вивчення і прогнозування попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення місткості ринку і частки підприємства на ньому.Такий аналіз допомагає оцінити ринкові можливості і визначити привабливий напрям маркетингової діяльності, на якому підприємство може набути конкурентних переваг. В процесі  проведення комплексного дослідження ринку  акцентують увагу на елементах: (схема 8)

– дослідження поведінки споживачів

-аналіз та оцінка маркетингових можливостей підприємства

– сегментація ринку та вибір цільових сегментів

– позиціонування товару на ринку

Водночас ведеться пошук своїх потенційних споживачів, потреби яких підприємство прагне задовольнити. Використовують прийом « сегментації ринку» – тобто розподіл споживачів на  групи на підставі різниці в їх потребах, характеристиках та поведінці. Якщо підприємство правильно вибрало ринковий сегмент для подальшої співпраці, значить воно знайшло свою « ринкову нішу» на ринку. Наступним кроком є позиціювання товару на ринку – тобто чітко визначити, чим товар даного підприємства відрізнятиметься від товарів конкурентів, завдяки яким його характеристикам можна здобути конкурентні переваги у свідомості потенційних споживачів.

Прийнявши рішення про позиціювання товару, підприємство починає розробляти комплекс маркетингу. Комплекс маркетингу – набір засобів маркетингу, сукупність яких підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті досягти бажаного  реагування з його боку. Комплекс маркетингу охоплює всі заходи, які може запровадити фірма для активізації попиту на товар. Узагальнено їх поділяють на чотири групи: товар, ціна, методи збуту, методи просування. ( схема 9)

– товар – це набір виробів та послуг, що їх фірма спеціально розробляє для своїх цільових споживачів;

– ціна , яку належить визначати , беручи до уваги велику кількість факторів і адаптувати до вимог ринку;

– методи збуту  ( розповсюдження) – діяльність, завдяки якій товар стає доступним для цільових споживачів;

– методи просування (маркетингові комунікації) – діяльність, спрямована на поширення фірмою інформації про товар і переконання цільових споживачів у доцільності його придбання.

За всіма чотирма складовими комплексу маркетингу приймають дуже багато різних рішень, що перетворює кожну з них на спеціальний підкомплекс. Для забезпечення функціонування підприємства на засадах маркетингу необхідно створити службу маркетингу. Залежно від розмірів підприємства. Специфіки його товарів, і ринків організаційна  структура служби маркетингу може бути різна: функціональна, товарна, регіональна, ринкова, змішана.

Успішна маркетингова діяльність підприємства можлива лише за умови доброго інформаційного забезпечення, постійного моніторингу ринкового середовища. Для збирання, оброблення та аналізу інформації про споживачів , конкурентів, постачальників тощо  і проведення маркетингових досліджень на підприємстві треба створити спеціальну маркетингову інформаційну систему. Отримана за її допомогою інформація допоможе менеджерам фірми визначити її ділову стратегію, яка має на меті впевнитись , що фірма знаходить і розвиває сильні виробництва і скорочує або взагалі згортає слабкі.

загрузка...