Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З РОЗДІЛУ ТВАРИННИЦТВА

Багаторічні трави – група бобових і злакових кормових культур, тривалість життя яких перевищує один рік. До бобових багаторічних трав належить конюшина, люцерна, еспарцет тощо; до злакових – тимофіївка, костриця, стоколос, лисохвіст лучний.

Бекон - м’ясний продукт, виготовлений з спеціально оброблених півтуш свиней. Найкращий бекон одержують від 6-8-місячних свиней (живою вагою 75-100 кг), що мають хребтовий шпик над 6 і 7 ребрами 2-4 см.

Бонітування — оцінка тварин за племінними і продуктивними якостями для визначення їх племінної цінності й наступного використання.

Бракування тварин — видалення непридатних для відтворення стада або дальшого господарського використання сільськогосподарських тварин.

Бройлер - вирощене на м’ясо гібридне курча, одержане від схрещування спеціалізованих ліній.

Вбирне схрещування — метод розведення сільськогосподарських тварин, при якому помісі першого і наступного поколінь спаровують з чистопородними або високо кровними плідниками однієї поліпшуваної породи.

Ввідне схрещування - метод розведення сільськогосподарських тварин, що ним користуються для поліпшення породи без зміни її основних ознак.

Вгодованість тварин - стан організму тварини, який характеризується різним ступенем розвитку м’язів і відкладання жиру.

Вихід чистої вовни – відсоткове відношення маси митої вовни до початкової маси брудної вовни.

Відріддя - досить велика за чисельністю група тварин, що має спільні з породою, до якої вона віднесена, ознаки, а також свої специфічні особливості, і краще пристосована до умов зони поширення.

Відтворне схрещування - метод розведення сільськогосподарських тварин, за якого з двох або більше порід створюють нову, досконалішу, яка поєднує цінні ознаки вихідних порід і має нові ознаки.

Відтворення стада - безперервний процес відновлення або збільшення чисельності поголів’я стада розмноженням і вирощуванням продуктивніших тварин.

Гібридизація — схрещування, при якому спаровують тварин, що належать до різних видів з метою виведення нових порід, що поєднують цінні якості близьких видів.

Добір - один з головних методів цілеспрямованого поліпшення стад і порід.

Екстер’єр - зовнішній вигляд тварини, будова її тіла.

Забійна вага – вага туші тварини з підшкірним і внутрішнім жиром.

Забійний вихід – відсоткове відношення забійної ваги тварини до її живої передзабійної ваги.

Інкубація в птахівництві – виведення молодняку з яєць птиці.

Інтер’єр тварин - особливості внутрішньої будови тварин, пов’язані з їх продуктивними якостями.

Комбікорми - кормові суміші, які складаються з багатьох однорідних за фізичним станом кормів, підібраних з урахуванням їх поживності та особливостей живлення тварин.

Кондиція тварин – показники (норми, стандарти), яким мають відповідати вгодованість сільськогосподарських тварин, стан їх здоров’я і зовнішній вигляд для різного господарського використання.

Конституція тварин – сукупність морфолого-фізіологічних і господарських ознак та властивостей тварин, що характеризують їх як єдине ціле і зумовлені спадковістю та умовами розвитку.

Лактація - процес утворення, нагромадження і виділення молока молочною залозою.

Линяння - періодична зміна зовнішніх шкірних покривів та різних епідермальних утворень у тварин. Розрізняють линяння вікове, сезонне і постійне.

Лінія тварин - група племінних тварин у породі, що походять від певного видатного плідника-родоначальника лінії.

Масаж вим’я – комплекс механічних подразнень вимені молочної худоби для поліпшення його секреторної діяльності, а також для профілактики та лікування.

Масть - забарвлення волосяного покриву сільськогосподарських тварин.

Мінливість - здатність організмів під впливом різних факторів набувати в процесі розвитку певних змін у будові і функціях.

Мічення тварин — позначення тварин умовними мітками. Проводять для інвентарного обліку поголів’я.

Молозиво - продукт, що його виробляють молочні залози ссавців у перші дні (7-10) після родів.

Моціон - господарський захід, що передбачає перебування і рух тварин на свіжому повітрі.

Нагул тварин – вирощування і відгодівля на пасовищах великої рогатої худоби, овець та коней, призначених для забою на м’ясо.

Овоскоп - прилад для визначення якості яєць просвічуванням або контролю за розвитком зародка в процесі інкубації яєць.

Однорічні трави – група кормових бобових і злакових рослин, тривалість життя яких становить один рік. До бобових однорічних трав належать вика, чина, люпин кормовий, кінські боби тощо; до злакових — суданська трава, райграс однорічний, сорго тощо.

Оплата корму – кількість тваринницької продукції, одержаної на одиницю спожитого твариною корму, вираженого в кормових одиницях.

Перемінне схрещування - метод розведення сільськогосподарських тварин, при якому маток у кожному наступному поколінні спаровують навперемінно з чистопородними або висококровними плідниками різних порід.

Підбір - визначення батьківських пар з відібраних на плем’я тварин з метою одержання від них нащадків з бажаними якостями.

Племінна робота – зоотехнічні заходи й методи, спрямовані на якісне вдосконалення існуючих і створення нових високопродуктивних порід тварин.

Племінна ферма – ферма, основним завданням якої є розмноження та вирощування племінних тварин для продажу та відтворення власного стада.

Племінний завод – спеціалізоване господарство, що є вищою категорією племінних господарств, де вдосконалюють існуючі та виводять нові породи, лінії та породні групи сільськогосподарських тварин і розмножують їх.

Плодючість тварин – кількість нащадків, що їх одержують від самки в середньому на один приплід, за певний проміжок часу.

Помісь – тварина, що її одержують внаслідок парування тварин різних порід або розведення помісей “в собі”.

Популяція - сукупність особин одного виду, що населяють певну територію і здатні до вільного схрещування між собою.

Порода - цілісна група сільськогосподарських тварин одного виду, спільного походження, схожих за екстер’єром, конституцією і продуктивністю, які стало передаються нащадкам.

Приріст живої ваги тварин — збільшення живої ваги тварини за відповідний період.

Продуктивність тварин – кількість продукції (молока, м’яса, вовни, яєць) бажаної якості, яку одержують за певний період (добу, місяць, рік).

Промислове схрещування – метод розведення сільськогосподарських тварин, при якому спаровують тварин двох порід для одержання високопродуктивних користувальних помісей першого покоління.

Раціон - набір та кількість фуражу для тварин на певний проміжок часу.

Ремонтний молодняк – молодняк сільськогосподарських тварин, призначений для систематичної заміни в стаді вибракуваних тварин молодшими і продуктивнішими.

Ріст тварин – збільшення живої ваги організму, що відбувається за рахунок збільшення кількості клітин, їх ваги в процесі індивідуального розвитку.

Родина тварин – високопродуктивна група жіночих особин племінних тварин, які походять від цінної родоначальниці й характеризуються схожими ознаками конституції і продуктивності.

Розведення сільськогосподарських тварин - зоотехнічна наука про принципи і методи розмноження і якісного поліпшення сільськогосподарських тварин, вдосконалення існуючих і створення нових порід та високопродуктивних стад.

Розвиток тварин – сукупність послідовних морфологічних, фізіологічних і біохімічних перетворень, що відбуваються в організмі від моменту зародження до кінця життя.

Скороспілість тварин – здатність організму тварин у короткі строки досягати такого ступеня розвитку, який забезпечує можливо раннє їх використання для відтворення стада чи для одержання певної продуктивності.

Статі тварин — зовнішні частини тіла тварин, за якими оцінюють її екстер’єр, вираженість породних ознак, вікові зміни, роблять висновок про здоров’я, продуктивність та племінну цінність.

Сухостійний період – період від запуску дійних самок свійських тварин перед родами до початку доїння їх після родів.

Схрещування - метод розведення тварин, при якому спаровують тварин різних порід.

Тваринництво – галузь сільського господарства, що займається розведенням і використанням сільськогосподарських тварин.

Туша - господарська й товарна назва тіла забитої тварини без шкури, голови, ніг, внутрішніх органів і внутрішнього жиру.

Чистопородне розведення — метод розведення сільськогосподарських тварин, за якого проводять парування тварин однієї породи.

Шпик - підшкірне сало свиней.

Штучне осіменіння тварин — комплекс заходів, що забезпечують запліднення самок без парування з самцями.

загрузка...