Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Список рекомендованої літератури

  1. Алімов Д. М., Шелестов Ю. В., Технологія виробництва продукції рослинництва. К.: Вища шк.., 1995.
  2. Білоножко М. А. та ін. Рослинництво з основами землеробства К.:  „Урожай” 1986.
  3. Рослинництво. Інтенсивна технологія вирощування польових і кормових культур/ М. А Білоножко, В. П. Шевченко, Д. І. Алімов та ін.- К.: Вища школа, 1988.
  4. Карасюк І. М. Технологія виробництва продукції сільського господарства К.: Вища школа, 1993.
  5. Мотрук Б. Н. Рослинництво – К.: „Урожай”, 1999.
  6. Зінченко О. І. та ін. Рослинництво – К.: Вища школа, 2001.
  7. Єщенко В. О. Загальне землеробство – К.: Вища освіта, 2004
  8. Кравченко М.С., Злобін Ю. А., Царенко О. М. Землеробство. – К.: Либідь, 2002.
  9. Гудзьо В. П. та ін. Землеробство. – К.: Урожай, 1996.

10. Гордієнко В. П. та ін. Землеробство. – К.: Вища шк.., 1991.

11. Ступаков В. П. Основи землеробства. – К.: Вища школа, 1979.

12. Барабаш О. Ю. Овочівництво і плодівництво. – К.: Вища шк..,1987.

13. Усик Г. Є. Барабаш О.Ю. Овочівництво. – К.: 1988.

14. Кравченко М. С. Землеробство. – К.: „Либідь” ,2002.

15. Клименко П. Д., Кононенко О. І., та ін. Основи землеробства і тваринництва

16. Вартійчук А.І. та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва – К.: Вища освіта, 1995.

17. Бусенко О. Т. та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва. –  К.: Аграрна освіта, 2001.

18.  Дунай М.Ф. Основи механізації і електрифікації сільського господарства.- К.: Вища школа, 1975.

19. Костенко В. І. та ін, Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. – К.: „Урожай”, 1995.

20. Жадан А. М. та ін. Тваринництво. – К.: Урожай, 1982.

21. Лановська М. Г. Та ін. Тваринництво. – К.: Вища школа, 1993.

22. Попов О. Я. Велика рогата худоба. – К.: Вища школа, 1977.

23. Костенко В. І. Практикум із скотарства і технології виробництва молока та яловичини. – К.: Урожай, 1996.

24. Герасимова В. І. Практикум із свинарства і технології виробництва свинини. – К.: Урожай, 1995.

25. Комаристов В. Ю. та ін. Сільськогосподарські машини. К.: Вища школа, 1987.

26. Гапоненко В. С. Сільськогосподарські машини. К.: Урожай,1988.

27. Ярош Ю.М., Трусов Б.А. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції – К.: Український Центр духовної культури, 2005. – 524 с.

загрузка...