Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сторони та особливості укладання колективних договорів

Колективний договір – це угода, яка укладається між власником підприємства, установи, організації і трудовим колективом на основі чинного законодавства з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.

Колективний договір може передбачати додаткові гарантії та соціально-побутові пільги.

Укладанню колективного договору передають колективні переговори.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання, або дня, зазначеного у ньому.

Сторони, що підписали договір, щорічно, в строки передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

Сторонами є власник і трудовий колектив.

Колективні договори підлягають відомчій реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

загрузка...