Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Страхування майна юридичних і фізичних осіб. Види та форми страхування.

Страхування являє собою досить розгалужену систему відносин. Воно структурується за галузями, формами, видами.

Галузева класифікація здійснюється за суб’єктами страхування.

Класифікація страхування.

Страхування
Майнове Особове Соціальне Медичне Відповідал-сті Ризиків
Фіз. осіб Життя Працездатність На автотранс-ті Фінансових
Юрид.осіб Здоров»я Працевлаштування Проф. відп-сть Підприємницьких

Об’єктом майнового страхування виступає рухоме і нерухоме майно фізичних і юридичних осіб. Об’єктом особового страхування виступає життя і здоров’я громадян.

Об’єктом соціального страхування виступає працездатність і працевлаштування.

Об’єктом медичного страхування виступає здоров”я громадян. Воно проводиться на випадок хвороби і може здійснюватись як в добровільній так і в обов’язковій формах у вигляді оплати лікування.

При страхуванні відповідальності об’єктом виступає зобов ‘язаняя застрахованої особи виплатити відшкодування за завданні збитки 3-м особам.

Об’єктом страхування ризиків є недоотриманий прибуток при здійсненні певних господарських і фінансових операцій.

Існує дві форми страхування:

обов’язкова – (працівники міліції, судді,  на автотранспорті) здійснюється згідно

нормативних і законодавчих актів України;

добровільна – здійснюється на основі договору страхування.

Сукупність страхових компаній та послуг, що ними надаються формують страховий ринок. Товаром цього ринку є страхова послуга – конкретний вид страхування. Страхові компанії спеціалізуються на одній-двох галузях страхування. При цьому перелік їх страхових послуг та ціни на них різняться що є предметом конкуренції. Як на будь-якому ринку наявність певних послуг визначаються попитом а ціна – врівноваженістю попиту і пропозиції. Крім безпосередніх суб’єктів страхування на страховому ринку діють страхові посередники – агенти і брокери. Страхові агенти укладають угоди зі страхувальниками від імені страховика, а брокери також укладають угоди, але діють від імені страхувальника, добираючи йому найвигідніші умови і надійні страхові компанії.

Функціонування страхового ринку пов’язане з такими поняттями як страхове поле і страховий портфель.

Страхове поле – це наявність потенційних страхувальників з певного виду страхування.

Страховий портфель являє собою сукупність укладених/певною компанією з того чи іншого виду страхування. Характеризує діяльність кожної компанії на ринку з метою збільшення доходів та здешевлення страхування.

Державне регулювання страхової діяльності покликане сприяти зміцненню страхового ринку товариств, що мають міцну фінансову та правову основу і разом з тим, не допускати на страховий ринок спекулятивних і фіктивних компаній, що можуть заподіяти шкоду як страховій справі так і страхувальникам.

Важливу роль у системі заходів державного регулювання відіграє державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.

Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.

Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Міністерством фінансів України та його органами на місцях. Основними функціями у цій сфері є:

– ведення єдиного державного реєстру страховиків;

– контроль за платоспроможністю страховиків;

– видача ліцензій на здійснення страхової діяльності;

– встановлення правил формування, розміщення та обліку страхових резервів;

– розробка нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності;

– здійснення заходів щодо підвищення кадрів для страхової діяльності та інші.

МФУ видає страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування і перестрахування. Для одержання ліцензії страховик подає  заяву і пакет документів згідно чинного законодавства.

МФУ має право одержувати від страховиків звітність та інформацію про їх фінансовий стан, перевіряти правильність застосування законодавства України, проводити аудиторські перевірки, зупиняти або обмежувати дію ліцензії, звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика як СПД у випадках передбачених ст. 8 ЗУ„Про підприємництво”.

загрузка...