Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Строки виплати заробітної плати

Згідно ст. 115 заробітна плата повинна виплачуватись працівникам регулярно, в робочі дні, у строки встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів.

У разі кали день виплати заробітної плати збігається з вихідними, святковими або неробочими днями, заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата за весь час щорічно відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

При звільнені працівника, виплата усіх сум, що належить йому від підприємства проводиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

В разі невиплати з вини власника належних звільненому працівникові сум у строки (при відсутності  спорів про їх розмір), власник повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

В разі, якщо звільнений працівник до одержання остаточного розрахунку стане на іншу роботу, розмір компенсації зменшиться на суму заробітної плати, одержаної за новим місцем роботи.

загрузка...