Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Судова влада в Україні

Третьою гілкою влади є судова система України і включає в себе Конституційний суд України та суди загальної юрисдикції.

Конституційний суд України входить до судової гілки влади як її самостійний суб’єкт, є єдиним органом конституційної юрисдикції та вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає  офіційне тлумачення Конституції. Складається з 18 суддів. Президент, Верховна рада, з’їзд суддів призначають по шість суддів. Суддею КС  може бути громадянин, який досяг 40 – річного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років та володіє державною мовою.

Відповідно до ЗУ” Про судоустрій України” від 7лютого 2002 року систему судів загальної юрисдикції складають:  1) місцеві суди; 2) апеляційні суди, Апеляційний суд України; 3) Виші спеціалізовані суди; 4) Верховний Суд України.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд. Він розглядає справи у касаційному порядку, дає роз’яснення іншим судам, розглядає питання державної зради та ін.

У складі Верховного суду діють такі Судові палати: у цивільних справах, у кримінальних справах, у господарських справах, у адміністративних справах  та Військова судова колегія. Для вирішення внутрішніх організаційних питань діє Президія Верховного суду України та питань , визначених законами і Конституцією – Пленум верховного Суду.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд, та суди, що утворюються Президентом України.

В Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди. Загальні: апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд АРК, військові АС регіонів та АС Військово –морських сил та Апеляційний суд України. Спеціалізовані – Апеляційні господарські та адміністративні. Апеляційний суд України діє у складі: судової палати у цивільних справах, судової палати у кримінальних справах, військової судової палати.

Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. Це суди першої інстанції.

Питання для перевірки та самоконтролю:

  1. Які головні функції виконавчої влади в державі?
  2. Назвіть етапи законотворчого процесу.
  3. Які  основні повноваження Президента України?
  4. Охарактеризуйте судову систему України.
  5. Назвіть повноваження Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
загрузка...