Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Судовий захист. Нотаріат. Адвокатура. Міліція

Правозахисна діяльність полягає у захисті прав та інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, щодо спірних питань стосовно їхніх прав та інтересів, а також у наданні правової допомоги та ін.

У системі правозахисних органів важливе місце посідає нотаріат.

НОТАРІАТ –система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення та вчиняти нотаріальні дії, передбачені ЗУ “Про нотаріат” від 02.09.1993року.

За вчинення нотаріальних дій нотаріуси стягують державне мито, – приватні нотаріуси – домовлену плату.

Дії, що вчиняють нотаріуси: посвідчують угоди, договори, заповіти, видають свідоцтва на спадщину, про право власності, про придбання жилих будинків, посвідчується вірність документації, копії з них ін.

Правозахисну функцію виконує АДВОКАТУРА, яка є професійною правозахисною недержавною інституцією. Свою діяльність вона спрямовує на захист громадян і осіб від обвинувачення і надання правової допомоги при вирішенні справ у судах, досудовому порядку. З 1998 року розпочала свою роботу нова інституція – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, яка спрямована на охорону прав і свобод людини, розширення обізнаності громадян про порушення їхніх прав і свобод органами влади, посадовими особами.

Органи юстиції очолює Міністерство юстиції України. До завдань даних органів належить: розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду, держ. реєстрація нормативних актів органів державної виконавчої влади, легалізація всеукраїнських, міжнародних і місцевих об’єднань громадян, політичних партій, надання громадянам додаткових платних послуг та інших.

Прокуратура – це єдина централізована система органів, яка здійснює нагляд за органами, що ведуть боротьбу із злочинністю, проводять оперативну, розшукову діяльність, за адміністраціями місць позбавлення волі, а також виконує інші функції.

Очолює прокуратуру Генеральний прокурор, якого призначає на посаду Президент за згодою ВРУ.

Система органів прокуратури:

1)                    Генеральна прокуратура;

2)                    АКР;

3)                    Областей, міст Києва і Севастополя;

4)                    Міські, районні, міжрайонні та інші;

5)                    Військові прокуратури.

Актами прокурорського реагування є прокурорські: протест, припис, подання, постанова (Д/З Дати характеристику актів).

Міліція в Україні – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свобода громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Підрозділи міліції:

1)                    кримінальна;

2)                    міліція громадської безпеки;

3)                    транспортна міліція;;

4)                    Міліція охорони;

5)                    Спеціальна міліція.

Судову систему складають – Конституційний Суд та суди загальної юрисдикції.

Система судів загальної юрисдикції:

1)                    місцеві суди;

2)                    апеляційні;

3)                    касаційні суди;

4)                    вищі спеціалізовані суди;

5)                    Верховний Суд України.

Питання для самоконтролю та перевірки:

  1. Назвіть умови укладання шлюбу.
  2. Чи тотожні ці поняття – шлюб та сім’я?
  3. Які особи не можуть укладати шлюб?
  4. Що є особистою приватною власністю чоловіка та дружини?
  5. Які основні функції нотаріату?

В чому різняться між собою функції прокуратури та адвокат

загрузка...