Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ОРГАНІЗАЦІЙ. НОТАРІАТ. АДВОКАТУРА. МІЛІЦІЯ

Розгляд цивільних справ судами загальної юрисдикції. Розгляд цивільних справ господарськими судами. Розгляд кримінальних справ судами.

Система нотаріату. Діяльність адвокатури.

Завдання та функції міліції.

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України.- К., 1996.

Коментар до  Конституції України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996.

Земельний кодекс України.

Кодекс законів про працю України.

Цивільний кодекс України.

Цивільний процесуальний кодекс України.

Кримінальний кодекс України.

Кримінальний процесуальний кодекс України.

Кодекс про адміністративні правопорушення.

Господарський кодекс України.

Господарський процесуальний кодекс України.

Бюджетний кодекс України.

Сімейний кодекс України.

Житловий кодекс України.

Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

Копєйчиков В.В. Основи конституційного права.- К : Юрінком Інтер, 1998.

Копєйчиков В.В. Правознавство. – К.: Юрінком Інтер, 1999,

Козінцев І.П., Козаченко Л.М. Хрестоматія правознавства. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

Котюк В.О.. Основи держави і права. – К., Атіка, 2001.

Марчук В.М., Ніколаєв Л.В. Основні поняття та категорії права.- К.:     ІІстина, 2001.

Приступа М.І., Олійник М.П. Основи держави та права. – К.; Атіка,

2000.

Рабінович П.М.. Основи загальної теорії права та держави. – К.,2001.

загрузка...