Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Суть і функції грошей

  1. Суть і форми грошей. Еволюція грошей.
  2. Вартість грошей.
  3. Функції грошей.

Література:      Александров М.М. ст. 7-29;
Савлук М.І. ст. 5-50.

1. Суть і форми грошей. Еволюція грошей.

Гроші існують так давно, як і людська цивілізація. Про гроші згадується в працях Платона і Аристотеля та в літописах Київської Русі. Але на сьогоднішній день людство досі не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що ж таке гроші?

Щоб дати науково достовірне тлумачення сутності грошей, потрійно насамперед дослідити їх походження.

Виникнення грошей зумовлене труднощами безпосереднього обміну продуктами праці. В процесі виробництва почали з’являтися лишки продуктів, які можна (необхідно) було обмінювати. Поступово почали з’являтися товари, на які був попит, тобто, на них була найвища споживча вартість.

Гроші виникли внаслідок виділення одного з безлічі товарів, найбільш придатного за своїми фізичними властивостями виконувати роль загального еквівалента.

Гроші виділилися з товарного світу і протистоять йому. Якщо товари знаходяться в сфері обігу тимчасово, то гроші є постійним її учасником.

Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку з точки зору урізноманітнення їх корм. Еволюція форм грошей відбувалася від повноцінних грошей до неповноцінних (знаки вартості), якими є сучасні гроші.

Повноцінними є гроші, у яких номінальна вартість (позначена на них), відповідає реальній вартості, тобто вартості матеріалу з якого гроші були виготовлені (золото, срібло).

Неповноцінними є гроші, які набувають своєї вартості виключно в обігу. При цьому вона може істотно-відхилятися від вартості того матеріалу з якого вони виготовлені (банкноти, білонна монета, депозитні та електронні гроші). Зараз всі країни використовують неповноцінні гроші.

Між періодами використання повноцінних і неповноцінних грошей знаходиться епоха використання змішаних форм. Тобто, в одній країні використовувались одночасно, і ті й інші гроші.

Великий поділ праці істотно розширив межі товарного виробництва й обміну та прискорив розвиток ринку. Ринок поставив перед грошовим товаром нові вимоги – бути здатним тривалий час зберігати свою вартість. Почалася тривала ера панування металевих грошей. Спочатку використовувалось: залізо, мідь, бронза, а згодом срібло і потім золото, яке теж претендувало на роль грошового товару. Почалась тривала боротьба між двома металами за панування на грошовому ринку. Цей етап характеризувався паралельним функціонуванням золота і срібла і називався золото-срібним біметалізмом.

Еволюція металевих грошей найбільш відчутно проявилась у двох напрямках:

–             набуття і вдосконалення монетної форми;

–             розвиток представницьких форм металевих грошей в обігу.

Розрізняють такі види грошей.

Білонна монета – це дрібна монета яка виготовлена з дешевих металів (мідь, алюміній) і призначена для забезпечення нормального виконання грошових функцій основною монетою.

Паперові гроші – з’явилися як замінники золотих монет. В порівнянні з золотими, такі гроші створювали товаровласникам певні переваги (легше зберігати, зручні при розрахунку за дрібні партії). Права випуску паперових грошей привласнила собі держава. Різниця між номінальною вартістю випущених грошей і вартістю їх випуску утворює емісійний дохід казни, що є істотним елементом надходжень до державного бюджету (казни).

Кредитні гроші – виникають з розвитком товарного виробництва, коли купівля-продаж здійснюється з розстрочкою платежу (в кредит). В умовах панування капіталу кредитні гроші виражають не взаємозв’язані між товарами на ринку (як було раніше Т-Г-Т), а відношення грошового капіталу (Г-Т-Г), тому грошовий капітал виступає в формі кредитних грошей. До них відносять вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки.

Отже, гроші – це специфічний товар, який може вільно обмінюватись на інший товар, тобто виступає загальним еквівалентом.

2. Вартість грошей.

Поняття «вартість грошей» має різноманітний зміст. Вартість грошей формується безпосередньо у сфері їх обігу, де гроші обмінюються на реальні блага, а вартість їх набуває форми купівельної спроможності.

Вартість грошей – витрати пов’язані з їх залученням в оборот, наприклад, позичковий відсоток. Можна також стверджувати, що вартість грошей визначається їх корисною вартістю, яка в свою чергу залежить від:

–             купівельної спроможності грошей;

–             здатності їх бути одним із видів активів (однією з форм багатства);

–             можливості вкладання в ріст, тобто отримання доходу.

Очевидно, що корисність грошей є визначальною, щодо вартості їх залучення. Інакше кажучи, чим корисніше гроші, тим більше витрати по їх залученню готові нести суб’єкти господарювання.

Вартість грошей не є постійною. При здійсненні операцій з грішми треба мати на увазі те, що вартість їх з часом змінюється. Кожен учасник економічного процесу знає, що краще мати певну кількість грошей сьогодні ніж таку саму їх кількість у майбутньому, бо це дозволяє швидше залучити гроші в оборот і маги від цього користь. Отже теперішні гроші вартісніші ніж майбутні.

Зниження вартості грошей – інфляція, а її збільшення – дефляція.

3. Функції грошей.

Суть грошей розкривається через їх функції.

Функції грошей – це певна дія чи робота грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення.

Розглянемо функції грошей, їх є п’ять.

  1. Міра вартості – це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів надаючи їй форму ціни.
  2. Засіб обігу – це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.
  3. Засіб платежу – це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, що виникають в процесі розширеного відтворення.
  4. Засіб нагромадження вартості – це функція, в якій гроші обслуговують нагромадження вартості в процесі розширеного відтворення.
  5. Світові гроші – не функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному господарському обороті і забезпечують взаємовідносини між країнами.

Всі наведені вище функції грошей представляють собою прояв єдиної сутності грошей як загального еквіваленту товарів та послуг, знаходяться в тісному зв’язку та єдності.


загрузка...