Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Суть маркетингової товарної політики

Підприємницька діяльність вважається ефективною,  коли  вироблений товар користується попитом на ринку, а задоволення певних потреб покупців завдяки придбанню даного товару  або послуги приносить прибуток. Що ж таке товар з позицій маркетингу? Товар – це засіб задоволення певної потреби. За загальноприйнятою класифікацією товари розподіляють на дві групи, а саме:  споживчі товари

–          товари повсякденного попиту (хліб, журнал, зубна щітка)

–          товари попереднього вибору ( меблі, квартири, електроприлади)

–          товари особливого попиту (престижні марки автомобілів)

–          товари пасивного попиту

товари промислового призначення

–          споруди, будівлі обладнання

–          сировина та матеріали

–          допоміжні матеріали та послуги.

Кожний товар має певну споживчу цінність для покупця, адже для задоволення потреб він і створюється. Часто говорять про три рівні товару, або фактори, за якими споживач оцінює товар, обираючи його серед товарів-аналогів.

Перший рівень – товар за задумом виробника (потреба, заради якої  він створюється)

Другий рівень – товар у реальному втіленні ( певні властивості товару або послуги: якість, дизайн, упаковка, марочна назва, його імідж)

Третій рівень – товар з підсиленням, тобто надання додаткових послуг споживачеві (монтаж устаткування, гарантія, сервіс).

Для того, щоб вироблений товар або надана послуга  користувались попитом якомога більший час, необхідно приймати ряд підприємницьких  рішень щодо формування товарної політики

Товарна політика –комплекс заходів щодо формування ефективного, з комерційної точки зору, асортименту. Теоретичне підґрунтя, що дає змогу приймати обґрунтовані рішення, включає поняття конкурентоспроможності товарів, інноваційної та асортиментної політики, концепцію життєвого циклу товару. Кожен з цих аспектів відповідає таким цілям товарної політики:

–          підвищення конкурентоспроможності продукції

–          створення  товарів-новинок

–          оптимізація асортименту

–          продовження життєвого циклу товару.

В маркетинговій діяльності  рішення стосуються, як правило, комплексу маркетингу та його елементів: товарної політики, цінової політики, розподільної політики, комунікаційної політики. Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого формуються всі інші рішення, пов’язані з умовами придбання товару і методами його просування від виробника до кінцевого споживача.

Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, пов’язаних з формуванням конкурентних переваг і створенням товарів, що задовольняють потреби покупців і забезпечуючих одержання необхідного прибутку підприємством. Основне її завдання – створити такий товар чи послугу (їхню сукупність) і так ними керувати, щоб інші елементи маркетингової діяльності або були непотрібні взагалі, або ж використовувались мінімально. Маркетингова товарна політика включає такі процеси: – розробку і впровадження нового товару на ринок; – створення привабливого оточення товару; – формування конкурентних переваг і підтримка необхідного рівня конкурентності товару; –  керування товарним асортиментом на основі розроблених товарних стратегій.

Розробка та здійснення товарної політики вимагає дотримання певних умов:

–          чіткого уявлення про ціль, стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства

–          доброї орієнтації на ринку, розуміння його вимог

–          ясного уявлення про свої можливості і ресурси  (виробничі, дослідницькі, збутові) в даний час і на перспективу.

загрузка...