Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Суть та середовище розвитку СРТП

Тема 1.Предмет,метод і завдання курсу «Світового ринку товарів і послуг»

Міжнародний поділ праці та становлення сучасного світового ринку. Проблеми  інтегрування  України у світовий ринок. Необхідність введення у навчальні плани курсу «Світового ринку товарів і послуг» у професійну підготовку бакалаврів товарознавців. Основна мета курсу «Світовий ринок товарів і послуг». Предмет дослідження курсу.

Світовий ринок у системі всесвітнього господарства. Виникнення машинної індустрії.  Зародження світового ринку. Глибинною основою всесвітнього господарства є загально людські соціально економічні цінності. Суспільний поділ праці. Стадії становлення розвитку класичного підприємництва в промисловості . Обставини чому країни  торгують. Поняття внутрішнього, національного, міжнародного і світового ринку. Методи підрахунку обсягу зовнішньо торгівельного обігу для окремих країн та в масштабах міжнародної торгівлі. Зміни у обсягах міжнародної торгівлі. Зміни в товарній структурі міжнародної торгівлі. Механізм регулювання ринку на національному і міжнаціональному рівнях.

Тема 2.Світовий товарний ринок суттєвість і структура.

Поняття «Світовий товарний ринок.» Історія розвитку ринку. Типи ринку і їх характеристика. Класифікація ринків і їх види. Привабливість країни  як ринку збуту. Значення світових товарних ринків у всесвітньому господарстві. У структурі світових ринків виділяються два основних сектори: відкритий і закритий їх характеристика. Ринок продавця, ринок покупця. Споживчі ринки та організаційні ринки. Особливості товарного ринку. Об’єкт і суб’єкт  товарного ринку. Особливості товарного ринку. Організаційно економічні умови функціонування товарного ринку. Роль товарного ринку. Модель товарного ринку. Основні ознаки товарного ринку. Стабільність ринку. Потреби суспільства на товарну продукцію. Характерні риси ринку товарів виробничо-технічного призначення. Головні форми міжнародної торгівлі. Валютно-кредитні умови розвитку світових товарних ринків. Товарний асортимент. Регулювання товарного ринку. Роль міжнародних організацій ЮНКТАД і СОТ у розвитку світових товарних ринків. Розвиток експортного виробництва в Україні. Товарна структура зовнішньої торгівлі України.

Тема 3.Конюктура та ціноутворення на світовому ринку товарів і послуг.

Основні складові що характеризують кон’юктуру ринку. Взаємодія обох складових ринкової кон’юнктури попиту і пропозиції. Форми проявлення ринкової кон’юктури та їх характерні риси. Ціна є чільним орієнтиром, що визначає ціле направлену  зовнішньоекономічну діяльність. Світові ціни. Дія закону вартості і формуванні ціни на товар. Інтернаціональна вартість. Природа взаємодії внутрішніх цін. Джерела інформації про світові ціни. Систематизація інформації про світові ціни. Фактори, що впливають на зміну цін на СР. Закон попиту і пропозиції. Вплив конкуренції на зміну цін. Вплив НТР на зміну світових цін. Вплив монополії на зміну цін. Рівні ціни. Визначення дійсно світової ціни. Формування експортних і імпортних цін у міжнародній торгівлі. Проблеми регулювання світових цін, роль держави та СОТ.

Тема 4.Конкуренція і конкурентоздатність товару на світовому ринку.

Вихід на ринок і конкурентна боротьба. Конкуренція на світовому ринку. Рушійна сила конкуренції й одержання найвищого прибутку .Конкуренція і монополія. Внутрігалузева  й міжгалузева конкуренція. Методи ведення монополістичної конкуренції. Масштабність конкуренції. Цінова й нецінова конкуренція. Різновиди конкуренції на світовому ринку. Легальні і нелегальні методи конкуренції. Нечистоплотні методи конкуренції. Конкурентна  стратегія. Полістратегічний пошук.  Рольова і змістовна функція фірми в процесі конкурентної взаємодії. Конкурентоздатність країн і фірм. Визначення конкурентоздатності країни. Ступінь адаптації  економіки до еволюції світового попиту. Товар є основним знаряддям конкурентної боротьби. Конкурентоздатність товару. Умова конкурентоздатності  товару Діяльність ТНК на світовому ринку.

загрузка...