Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сутність бухгалтерського обліку як підсистеми господарського обліку

Облік, взагалі — це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксації (реєстрації) фактів, процесів, подій природи або суспільного життя.

Якщо процес обліку відбувається над об’єктами господарського характеру, то такий облік називається господарським. Розрізняють 3 види господарського обліку:

оперативно-технічний;

статистичний;

бухгалтерський.

Оперативно-технічний облік - відображує окремі господарські операції і процеси, що відбуваються, з метою аналізу, контролю і управління безпосередньо в період їх здійснення. Головною метою оперативного обліку є швидка (протягом дня) видача даних.

Статистичний облік - ведеться з метою вивчення, обробки та контролю масових і окремих типових господарських операцій, процесів, соціальних явищ тощо (наприклад, за допомогою статистичного обліку вивчають рівень продуктивності праці, динаміку виробництва та інше).

Основним видом господарського обліку є – бухгалтерський. В системі бухгалтерського обліку відображається вся господарська діяльність підприємства, яка складається з сукупності господарських операцій.

Збір, обробка і систематизація інформації про діяльність господарюючого суб’єкта має важливе значення, адже на підставі цієї інформації здійснюється контроль за діяльністю господарюючого суб’єкта з боку адміністрації, власників, держави тощо, а також приймаються управлінські та інші рішення. Вказана інформація повинна бути представлена у вигляді зрозумілому для різних її користувачів, системно та повно відображати господарську

6

діяльність, що потребує застосування відповідних правил, принципів, способів її  формування. Бухгалтерський облік як наука являє собою вчення про систему отримання, обробки і видачі інформації про господарську діяльність підприємств.

Отже, бухгалтерський облік – це основне джерело економічної інформації та важливий засіб контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Бухгалтерський облік як наука виник досить давно. Автором бухгалтерії сотні років вважався монах-математик Лука Пачолі (1445-1515рр.), який є автором книги “Трактат о счетах и записях”. Але нещодавно була знайдена книга датована 1458р. “О торговле и совершенном купце”, автором якої є Бенедетто Котрульі.

В сучасних умовах господарювання бухгалтерський облік є обов’язковим для ведення всіма юридичними особами, а порядок його ведення регулюється законодавчими і нормативними актами різних рівнів. Взагалі, бухгалтерський облік встановлює взаємозв’язок між економікою і правом в процесі господарської діяльності. Економічна сторона бухгалтерського обліку дає змогу оцінити ефективність господарських операцій і процесів, а юридична- їх законність і доцільність.

Згідно закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16 липня 1999 р. бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

загрузка...