Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сутність і види податків.

Податки є важливою ознакою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають одночасно з появою держави, з розвитком товарно-грошових відносин. Оподаткування здійснюється в основному в грошовій формі.

Податки – це обов»язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних та фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

Обов»язкові платежі переховуються до бюджету держави, а також до інших цільових фондів і вони можуть здійснюватися в кількох формах:

–  податки;

–  платежі за ресурси;

–  цільові відрахування.

Всі податки поділяються на два види:

Загальнодержавні податки і збори:

– прямі податки;

– непрямі податки (ПДВ, акцизний збір, мито).

– збори ( збір за геологорозвідувальні роботи, ін.).

Загальнодержавні податки встановлюють вищі органи влади, їх стягнення є  обов’язковим на всій території країни, незалежно від того до якого бюджету вони зараховуються.

Місцеві податки і збори:

– податки (комунальний і з реклами);

– різні збори ( збір за паркування автомашин, за розміщення об’єктів торгівлі, ринковий і готельний збір і т.д.)

Місцеві податки встановлюються місцевими органами влади та управління. Можливі три варіанти встановлення місцевих податків. По-перше, у вигляді надбавок до загальнодержавних податків. По-друге, введення податків за переліком, що встановлюються вищими органами влади і по-третє, можливе впровадження місцевих податків на розсуд місцевої влади.

загрузка...