Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сутність маркетингових досліджень, основні методи їх проведення.

Ефективні маркетингові рішення приймаються тільки на основі достовірної маркетингової інформації. Інформація збирається, обробляється і зберігається у вигляді комп’ютерних баз даних. Маркетингові дослідження – це систематичний збір  та аналіз даних, про проблеми, пов’язані з маркетингом товарів та послуг.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, яка допомагає створенню програми їх задоволення, ідентифікації та визначенню як проблем, так і можливостей фірми здійснити та оцінити свою маркетингову діяльність.

Мета маркетингових досліджень – виявити можливості фірми посісти конкурентні позиції на конкретному ринку, знизити міру невизначеності і ризику, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності.

Основні завдання маркетингових досліджень: – розрахувати величину попиту та пропонування; – встановити умови досягнення оптимального співвідношення між попитом та пропонуванням; – дослідити поведінку споживачів; – оцінити діяльність фірми та її конкурентів; – визначити конкурентні позиції конкурентноспроможної продукції та фірми в цілому; – зорієнтувати виробництво на випуск товарів, збут яких забезпечений наявними на ринку умовами і дає можливість фірмі отримати запланований прибуток; – розробити та здійснити програму маркетингу.

Проведення маркетингових досліджень проводять згідно принципів:

Принцип об’єктивності означає, необхідність обліку всіх факторів і неприпустимість прийняття певної точки зору  до завершення аналізу всієї зібраної інформації.

Принцип точності означає чіткість постановки задач дослідження, однозначність їх розуміння і трактування, а також вибору інструментів дослідження, що забезпечують необхідну вірогідність результатів.

Принцип старанності означає детальність планування кожного етапу дослідження, високу якість виконання всіх дослідницьких операцій.

Суб’єктами маркетингових досліджень є:

-дослідник ( будь яка група, особа, компанія, відділ, підрозділ, що прямо або побічно проводять маркетингові дослідження).

– клієнт ( будь-яка група, особа, компанія, що замовляє проведення маркетингових досліджень)

– інформатор ( будь-яка група, особа або організація, у якої дослідник одержує інформацію з метою здійснення маркетингового дослідження).

Об’єктами маркетингового дослідження є:

дослідження ринку

вивчення фірмової структури ринку: конкурентів, посередників, постачальників, споживачів)

– дослідження товарів

– дослідження ціни

– дослідження руху товарів і продажів

– дослідження системи стимулювання збуту і реклама

– дослідження внутрішнього середовища підприємства

Залежно від цілей проведення маркетингові дослідження поділяються на:

а) фундаментальні (проводяться для з’ясування загальної ринкової ситуації)

б) прикладні ( є основою прийняття конкретних управлінських рішень)

Залежно від ролі в системі маркетингу виділяють дослідження:

описові забезпечують споживача, організаційні ринки  минулими і поточними даними

діагностичні дозволяють з’ясувати причини проблем, знайти підходи до їх вирішення прогнозуючі спрямовані на пошук нових можливостей фірми

розвідувальні проводяться коли про об’єкт дослідження немає чітких уявлень

інноваційні спрямовані на пошук нових способів діяльності  і найбільш ефективної організації маркетингу.

загрузка...