Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сутність маркетингу і його сучасна концепція

ПЛАН

1.  Сутність мета та значення маркетингу.

2. Принципи, завдання та функції маркетингу.

3. Основні поняття в маркетингу та їх сутність.

4. Складові процесу маркетингу.

5. Еволюція процесу маркетингу.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 178 с., с.5-12.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк..,

1994. – 327 с.:іл. , с. 6-12.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 3-9.

Завадський Й. С. Менеджмент: – У 3 т. – Т. 1. -3-вид., доп – К.: Вид-во Європ. У-ту., -2—1. – 542 с. с.190-197, 215-225.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 7-42, 57-59.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.

Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий

Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 7-16.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .

вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної

освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с. 9-16.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях

АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 7-23.

загрузка...