Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль

Місцеві бюджети – це форми фінансових ресурсів, які зосереджені е розпорядженні місцевих рад народних депутатів та органів місцевого самоврядування.

Найчисленнішою ланкою –  є міські, сільські та селищні бюджети. Система  місцевих фінансів існує в усіх країнах світу. Місцеві ради народних депутатів самостійно визначають напрями використання коштів в своїх бюджетах. Ці бюджети містять видатки на фінансування підприємств, організацій місцевого самоврядування, на фінансування заходів в сфері освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання. Місцеві бюджети  затверджуються місцевими органами влади і до ДБУ не включаються.

Щодо дохідної частини, то вона має дві мети:

1.    Госпрозрахункові ланки економічно повинні мати нормальні умови  для  господарської
діяльності та бути зацікавленими у кращому використанні всіх видів ресурсів.

2.    А місцеві ради – у стабільному економічному зростанні та підвищенні всіх видів
діяльності.

загрузка...