Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сутність векселів та їх облік

Вексель — це письмово оформлене боргове зобов’язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Векселі відносять до цінних паперів.

Розрізняють прості й переказні векселі.

Простий вексель виписується боржником із зобов’язанням сплатити борг кредитору.

Переказний вексель — це вимога кредитора до боржника сплатити кошти третій особі.

За термінами погашення векселі бувають короткострокові (видаються на термін до 1-го року) та довгострокові (видаються на термін, що перевищує 1

рік).

Підставою для відображення в бухгалтерському операцій по одержанню векселів є сам вексель, що надійшов на підприємство. Жодні виправлення у векселях не допускаються.

Аналітичний облік векселів одержаних ведуть по кожному окремому векселю

Довгострокові векселі одержані обліковуються на субрахунку 162 «Довгострокові векселі одержані», а короткострокові – на рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» При одержані векселів дебетуються рахунки 162 «Довгострокові векселі одержані» чи 34 «Короткострокові векселі одержані». Отримання коштів у погашення векселів, продаж векселя тощо відображають по К-у рахунків 162 «Довгострокові векселі одержані» чи 34 «Короткострокові векселі одержані».

При журнальній формі обліку реєстром синтетичного обліку є журнал 3.

Кореспонденція рахунків

1)     Одержано вексель від покупця: Д-т34 К-т36;

2)  Одержано вексель від інших дебіторів: Д-т34  К-т37;

3)  Надійшли кошти в погашення заборгованості, забезпеченої одержаними векселями:
Д-т 30, 31 К-т34.

загрузка...