Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Тематика курсових робіт з дисципліни “Фінанси підприємств”

 1. Особливості організації фінансів підприємств в умовах формування ринкового середовища.
 2. Роль фінансів та кредиту в умовах створення в Україні ринкового середовища.
 3. Державне регулювання фінансової діяльності підприємств.
 4. Витрати підприємств на виробництво та реалізацію продукції.
 5. Надходження, зберігання та витрати грошових коштів підприємств.
 6. Ефективність використання оборотних засобів підприємств.
 7. Розрахункова діяльність підприємств.
 8. Фінансові відносини підприємств з банківськими установами.
 9. Залучені джерела у фінансуванні діяльності підприємств і організацій.
 10. Капітальні вкладення як джерело оновлення існуючої матеріально-технічної бази підприємств.
 11. Кредитування діяльності підприємств.
 12. Фінансування капітальних вкладень.
 13. Формування та використання статутного фонду.
 14. Формування та використання амортизаційного фонду.
 15. Формування і використання фондів цільового призначення.
 16. Формування та використання виручки від реалізації.
 17. Формування прибутку та його розподіл.
 18. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх утворення.
 19. Основні фактори впливу та формування розміру прибутку підприємств.
 20. Бізнес-план як складова фінансового планування  підприємств.
 21. Фінансова діяльність підприємства в умовах перехідної економіки.
 22. Фінансові результати діяльності підприємств та їх роль в розширеному відтворенні.
 23. Оцінка фінансового стану підприємств.
 24. Формування основних засобів підприємств.
 25. Актуальні питання розвитку фінансових відносин підприємств в умовах перехідної економіки.
 26. Податкова політика та її роль у процесі стабілізації національного виробництва.
 27. Інвестиційна діяльність підприємств в умовах перехідної економіки.
 28. Безготівкові розрахунки підприємств та організацій.
 29. Грошові надходження підприємств.
 30. Кредитне обслуговування підприємств установами банків.
загрузка...