Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Тематика рефератів

1.  Соціально-економічна сутність маркетингу та особливості роботи
підприємства, орієнтованого на маркетинг.

2. Розвиток сучасного маркетингу на підприємствах України.

3. Сучасні організаційні структури служб маркетингу на підприємствах України.

4. Маркетингове управління діяльністю підприємств в умовах ринку.

5. Маркетингове дослідження ринку (товару, підприємства).

6. Види маркетингових досліджень у господарській діяльності підприємств.

7. Маркетингові дослідження як вихідна передумова для прийняття рішень у діяльності підприємств.

8. Розробка стратегії маркетингу в умовах України.

9.    Інформація в маркетинговій діяльності і джерела її одержання в Україні.
10.Проблеми інформаційного забезпечення підприємств для прийняття

маркетингових рішень.

11 .Зовнішнє середовище маркетингу та його взаємодія з маркетинговою

діяльністю підприємства.

12.Сегментація ринку (ознаки і критерії сегментації споживчого ринку)

13.Сегментація промислового ринку

14.Попит як форма виявлення платоспроможності споживачів і методи його формування

15.Види маркетингу у відношенні до ринкового попиту

16.Вивчення товарної структури ринку і оцінювання його кон’юктури

17.Планування нових товарів та послуг у маркетинговій діяльності підприємств

18.Товарна стратегія маркетингу

19.Перспективи розвитку ринку товарів та послуг в Україні

20.Життєвий цикл товару на ринку, основні стадії та особливості стратегії

маркетингу для кожного з них

21.Конкурентоспроможність товару, показники І методи оцінювання її рівня

22.Планування збуту продукції, типи збутових систем, їх переваги та недоліки

23.Фактори формування збутової політики підприємств

24.Канали збуту, їх класифікація, функції

25.Оптова торгівля: проблеми та перспективи розвитку

26. Роздрібна торгівля в умовах України

27.Торговий знак, упаковка в умовах посилення конкуренції

28.Цінова політика в системі маркетингу

29. Маркетингове управління цінами

ЗО.Функції реклами в системі маркетингу і оцінювання її ефективності

31 .Планування реклами в практиці українських підприємств

32. Роль « public relations »  в господарській діяльності підприємств

33.Планування та розробка бюджету маркетингу

34.Формування організаційної структури маркетингу в умовах України

З5.Функції маркетолога на підприємствах України

36.Міжнародні асоціації маркетингу: інтеграційні процеси в Україні

загрузка...