Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Теоретичні аспекти екології

  1. Екологія (гр. ойкос – середовище; логос – наука) – наука про навколишнє середовище. Цей термін запропонував німецький біолог Ернест Геккель у 1866р. Це наука про взаємовідносини організмів між собою та навколишнім середовищем. Наука про середовище існування, його живі і неживі компоненти, взаємодію між цими компонентами.
    1. Об’єкт досліджень — екосистеми та їх елементи.
    2. Предмет досліджень —  взаємозв’язки
    3. Завдання екології:

–         вивчення стану сучасної біосфери, умов її формування, причин змін під впливом різних природних і антропогенних чинників;

–         прогноз динаміки стану біосфери у часі і просторі;

–         розробка шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства й природи з урахуванням основних екологічних законів;

–         збереження здатності біосфери до саморегуляції та самовідновлення.

••• Вирішення таких екологічних проблем:

–         глобальна конверсія свідомості людства ( вироблення нових моральних основ );

–         повна утилізація відходів промисловості;

–         розброєння;

–         створення “екологічно” чистої енергетики та транспорту;

–         дехімізація с/г;

–         ресурсозбереження й рекультивація літосфери;

–         моніторинг та вирішення проблем парникового ефекту, кислотних дощів, озонових дір, народонаселення;                            – досягнення планетарного взаєморозуміння (консенсусу) взаємовідносин людства з природою.

загрузка...