Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Теорія фінансів як наукова дисципліна

Фінанси виникли і тривалий час розвивалися як система мобілізації коштів, матеріальних та фінансових ресурсів для потреб населення, різних форм державних утворень і захисту певних територій.

В стародавньому світі термін „фінанси” застосовувався у грошових відносинах, які виникали між державою (в особі її монарха) та населенням. В процесі цих відносин формується загальнодержавний фонд грошових коштів – казна (бюджет). Цей термін походить від латинського «finis» і означає „кінець, завершення”, тобто завершення грошового платежу (остаточний розрахунок). У сучасному трактуванні поняття „finance-фінанси” було застосовано французьким професором Ж. Боденом  у праці «Шість книг про республіку» (1577 р.), що означало готівку, дохід.

Фінанси виникли (в рабовласницькому ладі) з появою держави та товарного виробництва. Товарне виробництво передбачає наявність ринку, обмін товарів шляхом купівлі-продажу із застосуванням грошей, тобто товарно-грошові відносини.  Саме тому товарне виробництво і є однією з основних причин виникнення фінансів.

Сьогодні ж, фінанси треба розуміти як економічну категорію, яка відображає сутність відносин, пов»язанних із створенням, розподілом і використанням фінансових ресурсів.

Отже, фінанси - це економічно-грошові відносини в результаті яких утворюються, розподіляються і використовуються гроші.

загрузка...