Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Технологія вирощування с/г культур

Місце зернових в сівозміні. Пшениця вибаглива до попередників. Добрими попередниками є конюшина на один укіс, горох, сочевиця, чина, рання картопля, кукурудза на силос, а в посушливій південно-східній частині – також чисті пари.

Кращими для жита є ті самі попередники, що й для пшениці. Але якщо в господарстві вирощують пшеницю і жито, то найкращі з них відводять під пшеницю. Жито менше реагує на повторні посіви, ніж пшениця.

Добрими попередниками для тритикале є чисті і зайняті пари, багаторічні бобові трави, рання картопля, кукурудза на силос.

Кращими попередниками для озимого ячменю є чисті від бур’янів поля після кукурудзи на силос, картоплі, зернових бобових, гречки.

Обробіток грунту повинен диференціюватись залежно від грунтової зони, попередників, типу забур`янення, вологозабезпеченості, часу збирання попередника. Підготовку грунту слід починати без розриву в часі після збирання попередника.

Після стерньових попередників поле двічі дискують лущильниками на глибину 6-8 і 8-10см. Через 2 тижні після останнього лущення, коли проростуть бур`яни, проводять оранку на 20 – 22 см, або плоскорізний обробіток.

Передпосівний обробіток проводять у день сівби на глибину загортання насіння.

Удобрення. Серед хлібних культур озима пшениця є однією з найвибагливіших до родючості грунту. Добрива підвищують її урожайність на всіх типах грунтів. Вимагає легкодоступних форм елементів живлення.

Система удобрення озимих зернових культур складається з основного удобрення, внесення добрив у рядки під час сівби та підживлень під час вегетації. Високу ефективність має внесення гранульованих добрив у рядки під час сівби (на 3-5см глибше і вбік від висіву насіння). Доза – P10-15P10-15K10-15, а на бідних дерново-підзолистих грунтах N10P15K15. Азотні добрива використовують шляхом підживлень. Лише після гірших попередників та на бідних дерново-підзолистих грунтах доцільно під передпосівну культивацію вносити N25-30.

Жито добре реагує на органічні, сидеральні та мінеральні добрива. Мінеральні добрива розраховують на плановану урожайність, як і під пшеницю. Система їх використання така: фосфорні і калійні добрива вносять під основний обробіток ґрунту, залишаючи лише Р10-15 для внесення в рядки під час сівби. На бідних ґрунтах під передпосівну культивацію вносять по 30кг азоту. Останню розрахункову дозу азоту використовують у першому (якщо доза не перевищує 60кг/га), або у першому і другому підживленнях (на початку відростання рослин весною і на початку виходу рослину в трубку).

Тритикале добре відкликається на внесення органічних і мінеральних добрив. Пряма дія органічних добрив мало переважає післядію. Органічні добрива ( в Лісостепу 20-25 т/га) слід вносити під основний обробіток ґрунту або під попередню культуру. Середні дози мінеральних добрив N80P60K60.

Ячмінь дуже відкликається на внесення органічних і мінеральних добрив та їх післядію. Під ячмінь у південних регіонах після кращих попередників середніми дозами є N40P40K40, в Лісостепу на чорноземах опідзолених і темносірих лісових – N30-45P40-50K40-50.Фосфорно-калійні добрива вносять під основний обробіток ґрунту та в ряд и під час сівби, азотні –  окремими дозами: після гірших попередників N30 під передпосівну культивацію, останню кількість в ранньовесняне підживлення, по кращих – у весняному підживленні.

Вибір сорту. Сучасні сорти озимих культур характеризуються високим біологічним потенціалом продуктивності, проте реалізація його у виробничих умовах досить низька. Вирішуючи питання вирощування культур, слід обов`язково ознайомитись із біотехнологічною характеристикою сортів рекомендованих для зони. Щоб знизити ризик, для вирощування обрати 2-3 або 3-4 (залежно від розмірів посівних площ) сорти різні за скоростиглістю та реакцією на умови вирощування. Такий підхід дозволить краще використати попередники, рельєф, погодні умови року.

Сівба. Для вирощування товарного зерна слід використовувати кондиційне насіння категорії РН-1-3. Не можна висівати не протруєне насіння.

На Поліссі кращі строки для сівби пшениці –  5-15 вересня, у Лісостепу – 10-20 вересня, в Степу – 15-30 вересня, в Криму – 20 вересня-10жовтня. Строки сівби жита співпадають із строками сівби пшениці у відповідних умовах. Озимий ячмінь чутливий до строків сівби. Кращий спосіб сівби – вузькорядний (міжряддя 7,5см) та звичайний рядковий (15см). Середніми нормами висіву насіння озимої пшениці в Лісостепу є 4-5млн. Це – орієнтовні норми. Глибина загортання насіння на структурних грунтах легкого механічного складу при надійному зволожені – 4-5см.

Догляд за посівами. Як правило, після сівби поле слід закоткувати кільчасто-шпоровими котками.

Максимальна урожайність пшениці досягається, коли на час збирання на кожному квадратному метрі посіву є 450-600 неуражених, добре розвинених продуктивних пагонів. Цієї мети досягають шляхом встановлення оптимальної норми висіву та здійснення заходів догляду за посівами, спрямованих на боротьбу з бур`янами, хворобами, шкідниками, виляганням посівів.

Збирання. Озиму зернові культури краще збирати прямим комбайнуванням в перші дні повної стиглості і коли вологість зерна знизиться до 16-18%. Одночасно з обмолотом солому слід подрібнювати і вивозити з поля, або розсіювати по полю.

  1. Збирання жита слід починати, коли вологість зерна знизиться до 19-20%, щоб не допустити перестоювання, при якому можуть бути великі втрати внаслідок осипання зерна.
загрузка...