Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Типи маркетингових досліджень та вимоги до них

Маркетингові дослідження можуть бути постійними та разовими, виконуватись фірмою як самостійно, так і за допомогою спеціалізованих дослідницьких організацій. Власними інструментами проведення маркетингових досліджень є проблемні групи, які створюються на рівні вищого керівництва фірми, відділи маркетингу або маркетингових досліджень, а також спеціальні консультативні групи, до складу яких можуть бути залучені торговельні працівники, керівники збуту та інші працівники фірми. Проведення маркетингових досліджень вимагає значних витрат. До того ж від їх результатів часто залежить можливість самого існування фірми у майбутньому.

Маркетингові дослідження мають відповідати певним конкретним вимогам, а саме:

– комплексний підхід до вивчення ринкових проблем, у тому числі врахування й аналіз усіх діючих елементів і факторів у їхньому взаємозв’язку і динаміці;

– системність, тобто логічність, послідовність і періодичність;

– цільове спрямування на вирішення конкретних маркетингових питань;

– об’єктивність, тобто незалежність від суб’єктивних оцінок;

– відповідність принципам добросовісної конкуренції;

– наявність висококваліфікованих спеціалістів і вірогідної інформації;

– результативність, тобто наявність проміжних та перспективних результатів.

Існують такі підходи до маркетингових досліджень:

дослідницький (дослідницький підхід використовується у випадку, коли необхідно усвідомити суть проблеми, визначити можливі напрямки її вирішення)

описово-аналітичний ( описово-аналітичний підхід охоплює більшу частину маркетингових досліджень)

причинно-наслідковий підхід допомагає вивчити вплив однієї змінної на іншу у випадку, коли цей вплив можна визначити кількісно.

Маркетингова інформація — вихідний момент маркетингових досліджень. Вона необхідна для отримання фірмою конкурентної переваги на ринку, зниження ступеня ризику, визначення і запобігання змінам у навколишньому середовищі, координування стратегії й. Ії класифікують як первинну та вторинну.

( схема 12) Первинною називають інформацію ту, яка зібрана вперше для досягнення конкретної мети даного дослідження. Перевагами первинної іеформації є: методологію збирання контролює підприємство; дані незастарілі; доступ до результатів недоступний для конкурентів. Недоліками  первинної інформації є: збирання даних забирає багато часу; потребує значних витрат; не всю інформацію можна зібрати в такий спосіб; у разі недостатньо високої кваліфікації дослідників інформація не буде точною.

( схема 13) Вторинною інформацією називають заздалегідь зібрані дані для іншої мети. Перевагами вторинної інформації є: наявність кількох джерел інформації, доступність та низька ціна; оперативність одержання  та можливість комплексного уявлення про дану проблему. Недоліками  вторинної інформації є: можлива відсутність ряду необхідних даних, неповнота даних, можлива наявність застарілих даних, методологія збирання даних часто невідома, не завжди відома надійність інформації.

(схема 14) Джерелами внутрішньої вторинної маркетингової інформації є :

–          бюджети

–          дані про збут (за відділеннями, регіонами, годинами, днями тижня тощо)

–          дані про прибутки та збитки (за відділеннями, регіонами, продавцями товарів)

–          розрахунки клієнтів (продаж за регіонами, максимальні періоди збуту, продаж за категоріями споживачів)

–          дані про запаси (обсяги придбаної продукції, відвантажень протягом року)

–          результати попередніх досліджень

–          письмові повідомлення

–          інші джерела.

загрузка...