Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Товарний асортимент і товарна номенклатура

Говорячи про асортиментну політику, мають на увазі

–          визначення наборів товарних груп

–          оптимальне відношення базових моделей та їх модифікацій

–          співвідношення на ринку товарів, що перебувають на різних етапах життєвого циклу. Серед завдань асортиментної політики – задоволення попиту та завоювання нових покупців, оптимізація фінансових ресурсів фірми та використання її технологічного досвіду. Товарний асортимент – сукупність всіх асортиментних груп товарів, що пропонуються конкретною фірмою.

Продуктова лінія (асортиментна група) група товарів, тісно пов’язаних між собою в силу схожості їхнього функціонування або в силу продажу  тим самим групам споживачів, або реалізації через однакові типи магазинів, або продажу в рамках одного і того ж самого діапазону цін. Кожна продуктова лінія складається з окремих асортиментних позицій. Продуктова лінія називається короткою, якщо можливо збільшити прибуток шляхом розширення асортименту продукції даної продуктової лінії, і – довгою, якщо можливе підвищення прибутку шляхом звуження асортименту.

Обсяг і структура товарного асортименту характеризуються показниками:

–          широта – кількість продуктових ліній

–          глибина –  кількість різновидів товарів у кожній асортиментній групі (розмірів, моделей, смаків)

Товарна номенклатура – сукупність всіх асортиментних груп  і товарних одиниць, що пропонуються фірмою для продажу. Отже, товарний асортимент є складовою товарної номенклатури. Основними показниками товарної номенклатури є:

–          широта – кількість товарних ліній (товарних асортиментів) або видів продукції, що пропонуються фірмою;

–          глибина – кількість варіантів товару кожного товарного асортименту (продуктової лінії), наприклад різні моделі, кольори, смаки тощо.

–          насиченість – загальна чисельність товарів фірми;

–          гармонійність – ступінь схожості товарів різних асортиментних груп за призначенням, технологіями виготовлення, каналами розподілу тощо.

Керування асортиментом припускає взаємозалежних видів діяльності – науково-технічної та проектної, комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами,  стимулювання попиту.

Керування товарною політикою окремого підприємства здійснюється на трьох рівнях

  1. На рівні марки передбачає рішення:

–          вибір сегмента для марки

–          позиціонування марки

–          розробку комплексу маркетингу для марки

  1. На рівні товарного асортименту

–          вибір сегмента для товарного асортименту

–          позиціонування товарного асортименту

–          розробку комплексу маркетингу для товарного асортименту

–          визначення структури  асортименту і виключення з нього окремих товарів (скорочення або поглиблення асортименту); звуження або поглиблення асортименту ( зміна ширини асортименту)

–          координацію марок в межах товарного асортименту

  1. На рівні товарної номенклатури

–          аналіз портфеля товарів, що пропонуються фірмою

–          розподіл ресурсів між товарними асортиментами

–          створення нових товарних ліній

–          зняття з виробництва асортиментних груп товарів

загрузка...