Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Трудова дисципліна. Порядок застосування і зняття дисциплінарних стягнень

Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, дотримуватись дисципліни.

Власник повинен правильно організувати працю працівників, створити необхідні умови для зростання продуктивності праці.

Трудовий розпорядок на підприємствах визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника і профспілкового комітету.

До працівників можуть застосовуватись будь-які заохочення.

За порушенням трудової дисципліни до працівника може бути застосована тільки один з таких заходів стягнення:

1)    догана;

2)    звільнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише за підстав, передбаченим законодавством.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником, але в першу чергу він повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівнику під розписку.

Дисциплінарне стягнення оскаржується при розгляді індивідуальних трудових спорів.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважатиметься таким, що не мав дисциплінарного стягнення. За сумлінну подальшу роботу стягнення може бути зняте

й до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

загрузка...