Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Поняття і джерела трудового права.

Трудовий стаж і його види. Трудова та розрахункова книжки.

Колективний договір (угода). Сторони колективного договору (угоди) і порядок його укладання. Зміст колективного договору (угоди) і  контроль за його виконанням. Відповідальність за порушеній колективного договору (угоди).

Працевлаштування громадян. Поняття та організаційно – правові  форми працевлаштування. Особливості працевлаштування деяких категорій громадян (молодих жінок, інвалідів, молодих спеціалісти).

Трудовий договір. Сторони і зміст трудового договору. Контракт як  різновидність трудового договору. Загальний порядок укладання трудового договору. Форми і строки трудового договору. Випробування при  прийнятті на роботу.

Припинення трудового договору з ініціативи робітника. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника з  окремими категоріями працівників.

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. Гарантії компенсації. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців. Охорона праці.

Трудові спори. Строки і порядок розгляду трудових спорів. Органи по розгляду трудових спорів. Виконання рішень по трудових спорах. Колективні трудові спори і порядок їх розгляду.

ІІідприємницька діяльність.

Діяльність малих та спільних підприємств.

Джерела права соціального забезпечення. Види державних пенсій.

Грошова допомога – форма соціального забезпечення. Види грошових допомог. Соціально-побутове обслуговування.

Практичні заняття

Трудова дисципліна.  Матеріальна відповідальність робітників та

службовців. Трудові спори. Порядок розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів.

загрузка...