Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Умови експлуатації технічного обслуговування, ремонту та зберігання техніки

Мета ППС - проводити ТО і ремонт техніки через певні періоди (по плану) для продовження строку служби і запобіганню по передчасного виходу з ладу (попередження поломок). Тому і назва планово-попереджувальна.

ППС включає: 6 елементів

1.  Обкатку, проводять при отриманні нової машини і при виході з ремонту. Мета – припрацювання тертьових поверхонь. Складається акт на проведення обкатки і робиться запис у технічному паспорті.

2. ТО (технічний огляд) Воно буває : щоденне ТО.ТО-1. ТО-2. ТО-З.СО . Для тракторів ТО-1 через – 60 мг., ТО – 2 через – 240 мг., ТО – 3 через – 960 мі. Для автомобілів ТО -1, ТО- 2 (1000-1500 км пробігу – ТО – 1), (5000-6000 км пробігу – ТО -2).

3. Ремонт – поточний і капітальний.

4.  Невідємною частиною народногосподарської проблеми, підвищення ефективності  загального виробництва,   є удосконалення умов і форм

експлуатації с/г техніки.

Відомо, що продуктивність праці в с/г залежить не тільки від того, як ці засоби використовуються, а й під того, як оснащені матеріально-технічною базою колгоспи і радгоспи.

Під правильним зберіганням техніки слід розуміти систему організаційно-технічних заходів, які забезпечують повне зберігання техніки, машин в неробочий період, підвищують її довгостроковість і надійність при виконанні с/г робіт, допомагають зниженню затрат грошових коштів на ремонт і технічне обслуговування.

Одним із основних факторів які впливають на знос машин від невикористання є корозія металів.

Є два види зберігання машин: короткострокове і довгострокове.

Короткострокове - це машини в неробочому періоді знаходяться в межах 2-х місяців. Машини до короткострокового зберігання підготовляють одразу після закінчення робіт, а довгострокове – не пізніше десяти днів з моменту закінчення їх.

Особливі способи зберігання с/г машин: в приміщенні закритого типу, під навісом, на відкритих площадках, комбіновані.

В приміщеннях закритого типу зберігають складні і дорогі машини, а також машини, які мають деталі із текстильних і різно-текстильних матеріалів деревини і інше.

Зберігання на відкритих площадках і під навісом дозволяє добитись належної збереженності машин при відповідальній їх підготовленості і обладнання місць.

Місця зберігання машин повинні мати : приміщення (гаражі, ангари), навіси і площадки з твердим покриттям концервації і мір діагностики, площадки для регулювання і комплектування машин.

5. Періодичні технічні огляди роблять з метою перевірки технічного стану техніки, відповідності вимогам безпечної експлуатації і надійності. Проводять відповідні державні органи (ДАІ, держтехогляду).

Економічна ефективність – різниця проведення затрат на утримання техніки з розрахунку на одиницю виробітку по порівнюючим способом зберігання.

Економія - різниця експлуатаційних затрат на утримання техніки з розрахунку на одиницю виробітку по порівнюючим способам зберіганням.

Сорти і марки палива.

марки автомобільних бензинів:А-76, АИ-98, АИ-95, А- 92.

Сорти і марки дизельного палива.

Марки палива : ДА, ДЗ, ДЛ.

А- арктичне,  3- зимове,  Л-літнє.  Також виготовляють моторні марки палива.

Шляхи економії нафтопродуктів в сільському господарстві.

1. Мати приміщення для палива і мастильних матеріалів по сортах і марках.

2.  Правильне регулювання паливної апаратури і підтримання її в справному стані.

3. Раціональне комплектування МТА.

4.   Підтримання   оптимальних   швидкісних   і   завантажувальних режимів роботи МТА.

5.   Скорочення холостих переїздів, вибір раціонального способу руху.

6. Зменшення простоїв з працюючими двигунами.

7.    Ліквідація   витрат   нафтопродуктів   при   транспортуванні, зберіганні і заправці (застосовувати автоматичні засоби, пристрої).

8.    Впровадження   заохочування   за   економічне   витрачання   і матеріальної відповідальності за перевитрати.

9.   Витрати палива також залежить  від справності  машин,  їх технічного стану.

загрузка...