Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Управління фінансами, об’єкти і суб’єкти управління

Управління фінансами – це діяльність, пов»язана з необхідністю втручання і впливу на формування і використання фондів фінансових ресурсів з метою досягнення запланованих результатів та усунення диспропорцій.

В управлінні фінансами виділяють:

Об»єкт управління – це централізовані і децентралізовані фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються в усіх ланках державних фінансів.

Суб»єкт управління –організаційні структури, які здійснюють управління. Безпосередньо здійснює керівництво фінансами держави Міністерство Фінансів України.

Будь-який механізм управління засновується на використанні відповідних вжелів. Фінансові важелі поділяються на дві групи: стимули – заохочення; санкції – покарання.

Управління фінансами ґрунтується на знанні економічних законів розвитку суспільства, закономірностей розподілу ВВП  і національного багатства між суб’єктами господарської діяльності, між державою і населенням.

загрузка...