Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Утримання із заробітної плати

Утримання із заробітної плати проводяться в випадках передбачених законодавством України.

До обов’язкових утримань належать:

1)податок з доходів фізичних осіб. Утримується згідно Закону України “Про податок на доходи фізичних осіб”, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Згідно даного Закону об’єктом оподаткування є загальний місячний оподатковуваний дохід, до якого в обов’язковому порядку включаються доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору. Відповідно до статті 7 Закону ставка податку становить 15 відсотків від об’єкта оподаткування (заробітної плати).

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у таких розмірах:

1.у розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;

2.у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної за правилами підпункту 1 –  для платника податку, який:

а)         є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником)

90

– у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину – інваліда 1 або II групи – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

в) має троє чи більше дітей віком до 18 років – у розрахунку на кожну таку дитину;

г)          є вдівцем або вдовою;

д)         є особою, віднесеною законом до  1   або 2 категорії осіб,  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради  УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

є) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом, військовослужбовцем строкової служби;

є) є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства;

ж) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

3.         у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної за правилами підпункту 1, – для платника податку, який є:

а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером   ордена Слави чи  Трудової  Слави ;

б ) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу і має відповідні державні відзнаки;

в)   колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г)   особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані  фашистською Німеччиною та її союзниками;

д)   особою,   яка  перебувала  на  блокадній  території  колишнього   Ленінграда  (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав податкова соціальна пільга заст. Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).

Платник податку подає працедавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги за формою, визначеною центральним податковим органом. Податкова соціальна пільга застосовується за місцем отримання платником податку основного доходу (визначеним у трудовій книжці) без подання заяви про застосування пільги.

91

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи, як:

а)  плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за  рахунок   бюджету   або   відповідного   фонду   загальнообов’язкового   державного   соціального страхування;

б)  стипендія, грошове чи майнове (речове) забезпечення, одержувані учнями, студентами,  аспірантами,    ординаторами,    ад’юнктами,    військовослужбовцями    строкової    служби,    що виплачуються з бюджету;

в) заробітна плата під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі;

г)  заробітна плата, нарахована (виплачена) за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на
правах   власності   або   перебуває   у   його   тимчасовому   (строковому)  користуванні   та/або   є  зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України;

д)  заробітна плата осіб, які відповідно до закону є державними службовцями;

є) доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

При нарахуванні податку з доходів фізичних осіб необхідно врахувати прикінцеві положення Закону України “Про податок на доходи фізичних осіб”, а саме:

1.   Починаючи з  1 січня 2004 року та до 31  грудня 2006 року ставка оподаткування,  визначена Законом (15%), встановлюється на рівні 13 відсотків від об’єкта оподаткування.

2.          На перехідний період установлюються такі розміри податкової соціальної пільги: у 2004 році – у розмірі 30 процентів суми податкової соціальної пільги, визначеної Законом (одна  мінімальна заробітна плата);

у 2005 році – у розмірі 50 процентів суми податкової соціальної пільги:

у 2006 році – у розмірі 80 процентів суми податкової соціальної пільги:

у 2007 році – у розмірі 100 процентів суми податкової соціальної пільги.

2)утримання до Пенсійного фонду – 1% від нарахованої заробітної плати (якщо зарплата менше 150 грн.), 2% – якщо зарплата перевищує 150 грн.;

3)збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 0,5% від об’єкта оподаткування,

3)збір   на   загальнообов’язкове   державне   соціальне   страхування   в   зв’язку   з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими

92

народженням і

– 0,5% від об’єкта оподаткування.

4)Також утримання із заробітної плати можуть проводитись на підставі рішення суду по виконавчим листам (наприклад, аліменти). Утримання аліментів проводиться із заробітної плати після утримання прибуткового податку, зборів в Пенсійний фонд та до органів соціального страхування. Розмір аліментів на одну дитину – 25% від зарплати, на двох – 33%, на трьох і більше

–   50%.

З заробітної плати також утримують за бажанням працюючого профспілкові внески (як правило 1%).

Також із заробітної плати за рішенням керівника можуть утримувати неповернуті вчасно підзвітні суми, суми заподіяної матеріальної шкоди тощо.

Необхідно пам’ятать, що утримання із заробітної плати не повинні перевищувати 20%, а  в  особливих випадках – 50% (іноді 70%).

б.Аналітичний і синтетичний облік заробітної плати

Аналітичний облік заробітної плати ведуть по кожному працюючому окремо в розрахункових (розрахунково-платіжних) відомостях, а

також  особових рахунках.

Розрахункові відомості призначенні для нарахування заробітної плати працівникам за відповідний період, відображення всіх утримань із заробітної плати, а також розрахунку суми, яка належить до виплати.

Особовий рахунок використовують для накопичення даних про нараховану заробітну плату, утримання із заробітної плати кожного працюючого тощо. Лицеві рахунки повинні зберігатись 75 років.

Для складання розрахункових відомостей необхідно використовувати:

  • табелі використання робочого;
  • нагромаджувальні картки заробітної плати (для відрядників);
  • довідки-розрахунки бухгалтерії (на додаткову заробітну плату);
  • виконавчі листи (на утримання за рішенням судових органів);
  • інші документи.

Бухгалтерія  повинна повідомити  кожного  працюючого  про  нараховану  йому за  місяць заробітну плату та утримання з неї шляхом надання розрахункового листка.

Для відображення в синтетичному обліку операцій із нарахування заробітної плати та утримань з неї призначено рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці», який мас субрахунки:

  • 661 «Розрахунки за заробітною платою»;
  • 662 «Розрахунки з депонентами».

На субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» у кредиті показується

нарахування заробітної плати. По дебету – видача заробітної плати, утримання з заробітної плати, її депонування.

93

Відображення в обліку нарахування заробітної плати

Групи працівників Проводка
Дебет Кредит
•    робітникам основних цехів 23 661
•    робітникам допоміжних виробництв 23 661
•    робітникам-наладчикам 91 661
•    робітникам, що обслуговують цехи основного виробництва 91 661
•    робітникам, що обслуговують цехи допоміжного

виробництва

91 661
•    адмінперсоналу 92 661
•    робітникам, що обслуговують відділ збуту (“пакувальник вантажники4) 93 661
•    робітникам невиробничого персоналу 94 661
•    робітникам, зайнятим на виготовленні необоротних активів 15 661
•    робітникам, зайнятим виправленням браку 24 661
•    робітникам, зайнятим усуненням наслідків стихійних лих 99 661
•    допомога робітникам за рахунок фонду

Соціального  страхування

652 661
•    робітникам з операцій вибуття (реалізації)

ОСНОВНИХ ФОНДІВ

972 661
•    робітникам за рахунок коштів цільового фінансування 48 661
•    робітникам за рахунок резерву на оплату

ВІДПУСТОК

47 661

94

Відображення в обліку різних видів утримань із заробітної плати та її видачі

Утримання із заробітної плати, її видача та депонування Проводка
Дебет Кредит
•    податку на доходи з фізичних осіб 661 641
•    у пенсійний Фонд 661 651
•    V Фонд соціального страхування 661 652
•    V Фонд безробіття 661 653
•    підзвітні суми 661 372
•    відшкодування матеріальних втрат 661 375
•    аліментів 661 685
•    за брак 661 24
•    видача заробітної плати натурою 661 701
•    видача заробітної плати з каси 661 301
•    депонована заробітна плата 661 662

Реєстром синтетичного обліку при журнальній формі обліку є журнал 5 чи 5а.

загрузка...