Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Валютна система і валютний ринок. Міжнародний валютний фонд

В Україні функцію валютного ринку виконує Міжбанківська валютна біржа В якості товару – виступає іноземна валюта Суб’єктами валютного ринку виступають банки, брокерські фірми, валютні біржі. Валютні ринки, залежно від обсягу І характеру валютних операцій та переліку валют, що виставляються на торги поділяють на світові, регіональні та національні,

Економічні, політичні, культурні га інші зв’язки між країнами породжують грошові відносини, пов’язані з оплатою отриманих товарів І послуг. Державно-правова форма органіаадн міжнародних валютних (грошових) відносин краш иредсттляє собою вадиотну систему, вона представляє собою сукупність двох елементів: валютного механізму І валютних відносин.

Національна валютна система- це державно-правова форма організації валютних відносин на території певної країни. Саме вона встановлює певний порядок валютних розрахунків і правила роботи з валютою інших країн.

Міжнародний валютний фона

Знаходиться у Вашингтоні. Був створений на міжнародній конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 році, а розпочав свою роботу в 1947р. Капітал МВФ утворюється за рахунок внесків країн – членів фонду,

Головна мета МВФ полягає в тому, щоб сприяти розвитку міжнародної торгівлі І валютному співробітництву, та регулюванню багатосторонньої системи платежів, а також надає країнам, які є його членами, кошти в Іноземній валюті для покращення їхнього платіжного балансу. Таким чином діяльність МВФ охоплює три основні напрями:

  1. Кредитування країн, які являються його членами.
  2. Регулювання міжнародних валютних відносин.
    1. Здійснює постійний нагляд за світовою економікою і в основному допомагає тим країнам, які проводять конструктивну економічну політаку.
загрузка...