Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Відтворення і структура стада

При відтворенні птиці застосовують природне пару­вання і штучне осіменіння.

Залежно від призначення птиці і її оцінки за продуктивними і племінними якос­тями застосовують стадне, групове та індивідуальне па­рування.

При природному паруванні добирають самців з розрахунку:

– один півень на 15 курок;

– качур — на 7 ка­чок;

– гусак — на 3 гуски;

–  індик—на 10—12 індичок.

■ Перевагу в господарствах надають груповому пару­ванню птиці, за якого у пташнику утримують багато самок і відповідну кількість самців. При груповому па­руванні походження птиці можна визначити тільки по матері за умови, що у пташнику є контрольні гнізда і кури закільцьовані.

Для оцінки батьків за якістю нащадків птицю утри­мують в секціях (гніздах) або в індивідуальних клітках.

■ Застосування штучного осіменіння дає змогу збіль­шити виробництво інкубаційних яєць, підвищити точ­ність оцінки птиці, а також у 4-5 разів збільшити кіль­кість самок на одного самця, швидше одержати від цінної птиці більшу кількість молодняка одного віку, збільшити економічний ефект за рахунок зменшення кіль­кості самців, зниження витрат кормів на їх утримання.

Півнів для парування можна використовувати не ра­ніше річного віку і до 3—4 років. Найбільший вихід курчат з яєць курок 2—3-річного віку. Кращих курок-несучок у племінному стаді використовують 4—5 років, а в товарному—3—4 роки.

Індиків раннього виведення можна парувати починаючи з річного, а пізнього — з півторарічного віку. Індики старшого віку швидко жи­ріють, тому їх використовують як племінних лише про­тягом 2—3 сезонів. Індичок допускають до парування починаючи з другого року яйцекладки, але також прак­тикують  для   парування    індичок  раннього   виведення, оскільки вони раніше починають яйцекладку і дають більше яєць, ніж індички старшого віку. Індичок у пле­мінному стаді утримують до 4 років.

Селезнів допускають до парування з річного віку і використовують як племінних 2—3 роки. На промисло­вих птахофабриках качок використовують для розве­дення з першого року яйцекладки, а на племінних — з 2-річного віку і використовують 3—4 роки.

Гусаків використовують на розплід з двох до трьох років, а гусок — з двох до 8—10 років.

У птахівництві структура стада встановлюється тіль­ки для дорослого поголів’я і зумовлюється строками його використання.

Залежно від виробничого напряму господарства у ньому кури першого року використання становлять 60— 90 %, другого— 10—30, третього—10 %. До основного стада відбирають добре розвинених здорових самців, що походять від несучок-рекордисток. На товарних фер­мах можна щороку замінювати все маточне стадо курей.

Дорослих гусей доцільно використовувати 3—4 роки при щорічному вибракуванні їх до 33 %.

Строк використання качок та індиків у товарному стаді не перевищує 1—1,5 року.

ІНКУБАЦІЯ ЯЄЦЬ

Інкубація — це виведення молодняка з яєць птиці.

При природній інкубації молодняк виводиться із яєць під квочкою, а при штучній — у спеціальному апараті — інкубаторі, за допомогою якого можна виводити молод­няк птиці в усі пори року і в потрібній кількості.

Успіх інкубації залежить від повноцінності яєць і режиму інкубування. Для інкубації потрібні високоякіс­ні свіжі запліднені яйця (1—5 днів після їх знесення).

Для інкубації відбирають яйця з масою не менш як: курячі — 62 г, качині — 65, правильної форми (дуже довгі і круглі вибраковують) і прогляда­ють їх на овоскопі. У запліднених яєць при просвічу­ванні видно зародок. Свіже яйце має невелику повітряну камеру — до 1—1,5 см в діаметрі. Якщо камера ве­лика або знаходиться збоку, то яйце для інкубації не­придатне.

Інкубацію яєць проводять у шафових інкубаторах «Універсал-48», «Універсал-50» та кімнатному «Рекорд-За».

Режим інкубації передбачає регулювання темпера­тури, яку підтримують з 1-го до 12—14-го дня близько 37,5—38 °С, з 13—15-го до 18—20-го дня — 38—38,5 °С, з 19—21-го до 28—29-го дня — 38,5—39 °С. Відносна во­логість повітря має становити 50—70 %.

Яйця в лотках періодично перевертають.

Під час інкубації проводять біологічний контроль яєць — просвічують їх овоскопом. Перший раз курячі яйця просвічують на 6-й, а інших видів сільськогоспо­дарської птиці — на 8—9-й день інкубації. З інкубатора видаляють яйця із загиблими зародками. Другий раз яйця просвічують тільки в контрольних лотках. Востан­нє розвиток зародків перевіряють, коли перекладають яйця на вилуплювання (при появі перших накльовів).

Інкубація курячих яєць триває 20—21 день;

індичих і качиних — 27—28;

гусячих — 29—31 день.

При правиль­ному режимі інкубації вилуплювання молодняка триває 18—24 год. За цей період 2—3 рази вибирають молод­няк.

Кондиційний молодняк передають на вирощування, а слабкий — знищують.

загрузка...