Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Використання агрегатів для приготування, навантаження та внесення добрив. Сівалки

Для боротьби з водною ерозією грунтів на схилах до начіпного плуга ПЛН-4-35 за­стосовують пристосування ПРНТ 70000А і ПРНТ 60000А. КОМПЛЕКС протиерозійних заходів для захисту грунтів від вітрової ерозії передбачає систему безполицевого обробітку грунту із захищенням на поверхні полів. До ґрунтообробних протиеро­зійних засобів належать знаряддя для глибокого обробітку грунту, протиерозійні культиватори, культиватори плоскорізи стерні.

Механізація приготування, навантаження та внесення добрив.

Мінеральні добрива, які злежалися при зберіганні, подрібнюють і просівають. Інколи перед внесенням змішують кілька видів мінеральних добрив. Добрива заван­тажують у технологічні ємності машин, кузова причепів і автомобілів. Для розрів­нювання і подрібнення злежаних мінеральних добрив застосовують агрегат АИР-20. Змішують добрива установкою плугозмішувальною мобільною УТМ-30. Машини для внесення добрив завантажують завантажувачем ЗМУ-8, сівалки – ЗАУ-3, а са­жалки і культиватори—ЗАК-3.

Для транспортування і суцільного поверхневого внесення мінеральних добрив, гіпсу, вапнякових матеріалів застосовують розкидач мінеральних добрив РМТ-4, машини МВУ-5, МВУ-8Б, МВУ-16, СТТ-10.

Для розкидання органічних добрив застосовують ПРТ-10, ПРТ-10-1, ЇІРТ-16, МТТ-19. Машина МТА-7, встановлена на шасі автомобіля “Урал 5557-071″, при­значена для транспортування і суцільного внесення органічних добрив. Рідкі органі­чні добрива вносять машиною РКУ-3,6 на базі автомобіля ГАЗ-53А.

Сівалки. Зерновими сівалками висівають насіння с/г культур окремо або од­ночасно з внесенням добрив.

Для вирощування зернових культур застосовують рядковий, вузькорядний, перехресний, а зернобобових — рядковий спосіб сівби. Круп’яні культури висівають і стрічковим способом.

Базовою є рядкова сівалка С3-3,6 та її модифікації; вузькорядна СЗУ-3,6, зернотрав’янаСЗЛ-3,6, анкерна СЗА-3,6, зернопольова СЗТ-3,6, однодискова СЗО-3,6, луко-трав’яна СЛТ-3,6.

Сівалка мас такі робочі органи:

Висівні апарати для зерна котушкового типу, висівні апарати для гранульованих до­брив, насіннєпроводи, сошники з загортачами.

На рамі сівалки закріплені зернотукові ящики. Рама спирається на два опорно приводні пневматичні колеса Дірами прикріплено підніжну дошку. Сівалка має пе­редавальний механізм для приводу котушок від коліс, механізм заглиблення і під­няття сошників, маркери або слідопокажчики – дня проведення борозни на поверхні незасіяного поля, щоб під час роботи сівалки в полі відстань між крайніми засіяни­ми рядками двох суміжних проходів дорівнювала відстані між рядами валками.

Кількість насіння, що його висівають котушкові апарати, змінюють зменшенням або збільшенням робочої довжини котушок, зміною передаточного числа передавального механізму (частоти котушок).

Машини для хімічного захисту рослин.

Протруювач насіння ПС-10А призначений для зволоженого протруєння насіння різних культур водними суспензіями пестицидів. Самохідний, привід ходової части­ни і всіх механізмів від електродвигунів. Продуктивність на протруюванні насіння пшениці становить близько 20 т/год. Протруювачі ПСШ-5, КПС-10, КАС-40.

Обприскувач: ОПШ-15-01 призначений для хімічної боротьби з шкідниками, збудниками хвороб і бур’янами па посівах культур, вирощуваних за інтенсивними технологіями.

Обприскувач складається: з шасі, бака, поршневого насоса, всмоктувальної та на­гнітальної комунікації, трисекційної штанги.

Розкидач отруєння принад РАС-100 використовується для боротьби з хвороба­ми, ховрахами, мишоподібними гризунами. Постачається в комплексі із змішувачем зернових принад СЗП-100, монтується на автомобілях ГАЗ-52, ГАЗ-53 або на трак­торному візку 2ПСТ-4(889А).

Обпилювачі для боротьби з шкідниками і хворобами садів, виноградників, посі­вів с/г культур, лісових смуг і масивів обпилюванням їх сухими порошкоподібними пестицидами.

Фумігатори для знищення найбільш небезпечних збудників хвороб кореневої системи виноградників (філоксери, дротяників), шкідників цитрусових.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Підготовка сівалок до роботи

Підготовка сівалок до роботи складається з перевірки стану сівалки, розстановки сошників, встановлення сівалки на норму висіву і визначення вильоту маркерів

Під час перевірки стану сівалки потрібно переконатися в тому, що сівалка комплектна, в її вузли і механізми справні.

Сошники розставляють до заданої схеми сівби. Для цього розмічають дошку (наносять на ній мітки, що відповідають схемі сівби ).

Після цього розмічувальну дошку кладуть між колесами сівалки, і опускають на неї сошники. Якщо деякі сошники не попадають точно на мітки, їх закріпляють у потрібному місці.

Робочу ширину захвата (Вр) сівалки визначають як добуток ширини міжряддя (т) на кількість сошників (п).

Вр = ТП

Встановлення сівалки на норму висіву

Перед виїздом у поле кожну сівалку регулюють на рівномірність і на норму висіву. Якщо сіятимуть зернові культури перехресним способом, зернову сівалку встановлюють на половинну норми висіву, оскільки сівалка проходитиме на одній і тій же площі два рази в двох поперечних напрямках.

Перед встановленням сівалки на норму висіву треба зробити розрахунок висіву насіння з 15 або З0 обертів ходового колеса кожної половини сівалки ( при двобічному приводі висівних апаратів ) за такою формулою :   Ов = 15 Н П Д Вр, кг,

(10000-Е)

де Н – задана норма висіву, кг / га; Д-діаметр колеса сівалки, м ; Вр – робоча ширина захвата сівалки, м ; П – стала величина ( Пі = 3,14); 10000 – площа одного гектара, м ; Е – коефіцієнт ковзання ( Е = 0,08 – 0,1 ).

Якщо після двох проходів буде висіяне все насіння це свідчить про те , що сівалки встановлені на норму висіву правильно. Якщо ж насіння залишиться або його не вистачить, роблять необхідну поправку у встановленні важеля норми висіву і знову перевіряють норму висіву. Після досягнення бажаного результату заповнюють ящики насінням і починають роботу. Під час першого проходу перевіряють   правильність   встановлення   правого   маркера,   а   при зворотному проході – лівого.

Високопродуктивна робота посівних агрегатів можлива тільки тоді, коли буде правильно організоване завантажування сівалок насінням і добривами. Завантажування можна повністю механізувати., застосувавши для цього зернозавантажувачі сівалок АС-2УМ та ЗСА-40. Навантажувачі доцільно використовувати, якщо посівні агрегати працюють груповим способом.

1. Карасюк “Технологія виробництва продукції сільського госпо­дарства” К. Вища школа ст. 70-84

2. М. Ф. Дунай “Основи механізації і електроніка сільського гос­подарства” К. Вища школа

3. В. Ю. Комаристов “Сільськогосподарські машини” К.   Вища школа ст. 5-181

загрузка...