Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Використання рахунків для обліку доходів

Облік доходів ведуть на рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності». На рахунках цього класу, крім рахунку 76 «Страхові .платежі», за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом — щомісячне відображен­ня належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових пла­тежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати» (рис. 13.1). Всі доходи відобра­жають за їх видами, що передбачено відповідними субрахунками до рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75.

загрузка...