Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Вимоги до бухгалтерського обліку

Для забезпечення мети бухгалтерський облік повинен відповідати певним вимогам. Найважливішими з них є:

–  своєчасність – тільки своєчасно отримана інформація може бути успішно використана в управлінні. Відставання в обліку час­то призводить до того, що підготовлена інформація уже практично нікому не потрібна. Несвоєчасна підготовка подання фінансо­ві та податкової звітності стає підставою для сплати штрафів,
пені тощо;

–  точність і об’єктивність – для прийняття управлінських
Рішень інформація має бути точною і неупередженою. Ступінь точності визначається потребою користувачів;

– повнота – охоплення всіх сторін діяльності підприємства на
рівні достатньої деталізації.  Надмірна деталізація облікової
інформації ускладнює її використання і облік;

– економічність – при достатній повноті та своєчасності інфор­мації на її одержання мають бути мінімальні витрати;

– зіставність – облікова інформація має відповідати плановій
і давати  можливість  порівнювати  фактичні  дані  по  різних
періодах з показниками планів, показники, що сформовані на
різних підприємствах, для об’єктивної оцінки їх діяльності.

загрузка...